26.7 C
Tuzla
21.05.2024.

U Potočarima postavljene informativne table o lokacijama genocida

U okviru Memorijalnom centru Potočari postavljene su table sa informacijama, na bosanskom i engleskom jeziku, o događajima i lokacijama vezanim za počinjen genocid nad Bošnjacima Srebrenice.

Tako je na mjestu gdje se nalazio glavni ulaz u bazu holandskog bataljona UNPROFOR-a navedeno da su, holandski vojnici 13. jula 1995. godine, sproveli i predali kroz ovu kapiju više od 6.000 izbjeglica u ruke vojsci i policiji tzv. “Republike Srpske“.

-Kako su izbjeglice prolazile kroz kapiju vojska i policija tzv. “Republike Srpske“, u prisustvu vojnika holandskog bataljona UNPROFOR-a, odvajaju nekoliko stotina muškaraca i dječaka od žena i djece. Svi muškarci i dječaci koji su istjerani iz baze su narednih dana mučeni i ubijani na nekoliko lokacija na području Bratunca i Zvornika – navedeno je.

Na informativnoj tabli s natpisom ‘Otvor u ogradi’ navedeno je ‘Pripadnici Holandskog bataljona UNPROFOR-a su, na ovom mjestu, prorezali otvor u ogradi, kroz koji je istog dana u bazu, nakon zatvaranja glavnog ulaza, ušlo oko 2.000 izbjeglica’.

– Pred kraj dana, 11. jula, pripadnici Holandskog bataljona UNPROFOR-a su aparatom za varenje zatvorili prolaz u ogradi. Istog dana, nekoliko stotina izbjeglica je dovezeno u bazu od strane Holandskog bataljona koji se povlačio iz Srebrenice u Potočare. Više od 20.000 izbjeglica je bilo prisiljeno ostati izvan baze gdje su narednih dana mučeni i zlostavljani od strane pripadnika vojske i policije Republike Srpske. Za oko 6.000 izbjeglica kojima je dozvoljen ulazak u bazu UN-a relativna sigurnost je trajala nepuna dva dana. Trećeg dana, 13. jula, holandski UNPROFOR je sve izbjeglice istjerao iz baze i predao ih u ruke vojsci i policiji Republike Srpske – napisano je.

Tabla ‘Masovna grobnica POT 07 SRN’ označava lokaciju masovne grobnice, ekshumirane 2. augusta 2012. godine od Instituta za nestale osobe BiH. Kako je navedeno, pronađeni su posmrtni ostaci pet osoba koje su identifikovane pomoću DNK analize i ukopane u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

– S obzirom da holandske vlasti nisu nikad objavile zvaničnu informaciju o uzrocima smrti žrtava, tačne okolnosti njihove smrti ostaju nepoznate do daljnjega. Međutim, utvrđeno je da se radi o žrtvama genocida iz jula 1995. godine – napisano je na toj table.

‘Plavi hotel’ tabla je za lokaciju koju je ‘početkom februara 1994. godine Holandski bataljon UNPROFOR-a, koristio kao garažu, a u jednom dijelu je bio smješten i jedan broj holandskih vojnika sve dok Holandski bataljon nije napustio Potočare te u UN bazu Pleso u Zagrebu stigao 22. jula 1995.’

Kako je navedeno na dvojezičnoj tabli ‘Komanda Holandskog bataljona UNPROFOR-a’, Holandski bataljon UN-a bivšu fabriku akumulatora pretvorio je u svoju glavnu bazu, koja se također zvala i “Charlie Company“ koja je bila operativna u periodu februar 1994. godine do 21. jula 1995. godine.

Danas, kako je istaknuto na toj table, služi kao muzejski dio Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari i trajni je podsjetnik odgovornosti i neuspjeha UN-a i međunarodne zajednice u nesprečavanju genocida u julu 1995. godine.

Memorijalni centar Srebrenica prezentirao je ne tako davno i nove afiše na engleskom i bosanskom, kratki pregled relevantnih informacija o genocidu u Srebrenici.

U 2020. godini, Memorijalni centar objavio je i tri velike publikacije “Srebrenica. Genocid. 25 godina kasnije”, “Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici” te “Sjećanje na genocid: Poruke civilizacije”, čime je, nakon skoro dvije decencije od svog osnivanja, ova institucija počela značajniji izdavački i istraživački rad.

Vezane vijesti

TUZLA