31 C
Tuzla
16.08.2022.

U prvom polugodištu 2022. godine u FBiH ostvareni prihodi iznosili preko 2,5 miliona KM

Vlada FBiH je usvojila izvješće o izvršenju Budžeta FBiH za prvo polugođe 2022. godine, u kojem je navedeno da su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje u ovom razdoblju iznosili 2.578,30 miliona KM. To je 46 posto planiranog za ovu godinu i više za 365,6 milijuna KM ili 17 posto u odnosu na ostvarenje u istom lanjskom razdoblju.

Prihodi od poreza iznosili su 2.081,83 miliona KM, neporezni 189,89 miliona KM, primljeni tekući transferi 0,1 milion KM, a prihodi po osnovu financiranja budžeta 306,48 miliona KM.

Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iznosili su 1.181,1 milion KM, te su za 138,7 miliona KM veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 2.284,7 miliona KM, što je 41 posto planiranog ovogodišnjim Budžetom.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos od 1.493,9 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa 622,1 miliona KM.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata mirovina 1.216,2 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret mirovina 14,2 miliona KM, isplata naknada za tjelesnu onesposobljenost 1,1 milion KM, naknade za pogrebne troškove 3,5 miliona KM, za civilne žrtve rata 11,8 miliona KM, za vojne invalidnine 128,9 miliona KM, transfer za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja – novčana egzistencijalna naknada 23 miliona KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 7,9 miliona KM, te za civilne invalidnine 67,6 miliona KM.

Bitno je napomenuti da su za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojena sredstva od 3,5 milijuna KM i da je na ime transfera za raseljene i izbjegle osobe izdvojeno 4,6 miliona KM.

Na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju, dodijeljeno je 200 miliona KM.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,98 miliona KM, od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 14,25 miliona KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 0,56 miliona KM, za proces vakcinacije raseljenih osoba jedan milion KM, a na Agenciju za akreditaciju u zdravstvu 0,15 milion KM

Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 54,7 miliona KM za 2022. godini realizovana su sredstva u iznosu od 25,6 miliona KM, što je 47 posto planiranih. To je za 25 posto ili 5,1 miliona KM više u odnosu na razdoblje januar juni 2021. godine.

Utrošena sredstva odnose se na transfer za JP Željeznice FBiH kroz redovni transfer 12,3 miliona KM i 3.000.000 KM za izmirenje obveza, te za JP Elektrodistribucija BiH na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti u iznosu od 2,2 miliona KM. Zatim, riječ je o subvencijama Terminalima Federacije BiH (4,8 miliona KM), Energoinvestu za plaćanje takse za gas (1,3 miliona KM), te po 1.000.000 KM Zračnoj luka Mostar i Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u ovom razdoblju su iznosile 28,98 miliona KM i odnose se na podsticaj za poljoprivredu, što je 24 posto od ukupno planiranih 120,4 miliona KM, te za 31 posto ili 6,8 miliona KM veće izvršenje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

 

POSLJEDNJE DODANO