26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

U toku priprema okvira budžeta TK za naredne tri godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina. Dokument je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i predstavlja osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona. Cilj je da predloži smjernice ekonomske i fiskalne politike, te definiše okvir prihoda i gornju granicu rashoda za period 2024.-2026. godina. Vlada TK je usvajanjem Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina definisala i uskladila razvojne pravce i prioritete Kantona sa ključnim nacionalnim i međunarodnim razvojnim dokumentima.

Time su postavljeni strateški fokusi među kojima je održiv ekonomski razvoj na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije, razvoj inkluzivnog, prosperitetnog i modernog društvenog sektora, resursno efikasan i održiv infrastrukturni i prostorni razvoj u funkciji zaštite okoliša, efikasna javna administracija u funkciji unapređenja kvaliteta života građana i privlačenja investicija u svim aspektima razvoja kao i digitalizacija ekonomije i javnih usluga. U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu predstavljaju strateški prioriteti koji obuhvataju digitalizaciju i principe zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti
unutar prioritetnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Također, djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unaprjeđenja poslovnog ambijenta i pružanja podrške bržem ekonomskom razvoju.

U okviru drugog strateškog cilja fokus strateških prioriteta stavljen je na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jačati društvenu koheziju i solidarnost, osigurati bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te poticati rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na unaprjeđenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te unaprjeđenju sigurnosti na Kantonu doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane koji u njemu žive i borave.

Kada je u pitanju održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, u primarne pravce djelovanja u okviru strateških prioriteta je uvršteno unaprjeđenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacija saobraćajne i komunalne infrastrukture, što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja TK.

Kako bi se osigurala realizacija navedenih strateških prioriteta, Vlada Tuzlanskog kantona će u periodu od 2024-2026. godine kroz izradu trogodišnjih i godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave, definisati primarne fokuse djelovanja u cilju implementacije strateških mjera određenih u okviru ekonomskog i društvenog sektora, razvoja infrastrukture i zaštite okoliša.

Vezane vijesti

TUZLA