14 C
Tuzla
19.04.2024.

U toku provedba ankete o putovanjima građana BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima građana Bosne i Hercegovine.

Anketa se provodi, od maja do početka juna, na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 864 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH.

Svrha ovog istraživanja je da se, pored sociodemografskih karakteristika ispitanika, prikupljaju i podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnju (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.).

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

Vezane vijesti

TUZLA