23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

Ubuduće će naredbe na prijedlog Kriznog štaba donositi Vlada TK

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je usvojila Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji COVID -19 u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona je upoznata sa mjerama i odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 09.03.2021. godine, te je zadužila Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona da svaku svoju Naredbu ili Odluku donesi u formi prijedloga i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da jednom mjesečno obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu i mjerama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona koje je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donose se sa rokom važenja od najduže 14 dana, a nakon isteka tog roka Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona je zadužen da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Tuzlanskom kantonu i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i odluka utvrđenih današnjim Zaključkom, te prema Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog novih naredbi i odluka u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Sva ministarstva su zadužena da sagledaju stanje u oblastima za koje su resorno nadležni u smislu primjene i utjecaja mjera i naredbi koje donose nadležna tijela i t u pogledu preventivnih aktivnosti i suzbijanja širenja zaraze koronavirusa, te sagledaju potrebe i mogućnosti za korekcijom određenih zakonskih i podzakonskih propisa u cilju efektivnije primjene propisanih mjera i naredbi i u tom smislu pokrenu odgovarajuće aktivnosti.

Vezane vijesti

TUZLA