15.5 C
Tuzla
20.05.2024.

Udruženja žrtava u BiH uputila zahtjev OHR-u za smjenu predsjednika Streljačkog saveza RS

Izborna skupština Streljačkog saveza Republike Srpske  je za predsjednika izabrala Ljubomira Borovčanina, presuđenog ratnog zločinca.

Ljubomir Borovčanin  je osuđen na 17 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Odlukom o dopuni  Krivičnog  zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) u stavu 6 je navedeno “(6) Ko dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi  osuđenoj  pravomoćnom  presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin,…kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.”

Imajući u vidu da ste i sami ukazali na politiku nekažnjavanja negatora i glorifikatora zločina u Vašim dosadašnjim izvještajima Generalnom sekretaru UN, a posebno u zadnjem 62. Izvještaju Visokog  predstavnika za provedbu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u dijelu pod nazivom “Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca” Vi navodite : ”Tužilaštvo  BiH nije procesuiralo niti jednu od desetina zaprimljenih krivičnih prijava. Ova krivična  djela napadaju društvenu  koheziju i produžuju patnju i moraju dobiti brzu i odgovarajuću sudsku  pozornost. Za razliku od eksplicitnog   negiranja genocida, slučajevi veličanja ratnih zločinaca i dalje se redovito javljaju i koče pomirenje. Oni također nisu procesuirani od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine”, stoji u zahtjevu Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Pokreta ”Majke enklave Srebrenica i Žepa” upućenom OHR-u za smjenu Ljubomira Borovčanina i Dušana Stojičića.

Znajući da je nakon Vašeg izvještaja Generalnom Sekretaru  UN- a, Tužilaštvo BiH odbacilo skoro sve prijave za negiranje i to javno objavilo i tako gurnulo prst u oko ne samo žrtvama, nego i Vama i instituciji Visokog Predstavnika. Odbaciti sve prijave i onda javno saopćiti da Tužilaštvo BiH nema stručnog znanja je ismijavanje Vas i cijele Međunarodne  zajednice koja decenijama ulaže  ogroman novac u reformu pravosuđa. Morate se saglasiti sa nama da su “neznalice stručnjaci” Tužilaštva  BiH imali itekako znanje kako odbaciti prijave, što je svojevrsna politika Tužilaštva BiH.

Kako je napravljen “začarani krug” između Vas i negatora i Tužilaštva BiH i negatora, odnosno, negatori svakodnevno ruše naslijeđe međunarodnih i domaćih sudova bez kazne, te ismijavaju ne samo žrtve, nego i cijelu Međunarodnu  zajednicu na čelu sa Vama. Mi žrtve genocida  ćemo stalno upućivati zahtjeve Vama – OHR-u, ali i krivične prijave nadležnim tužilaštvima  i nikada nećemo odustati od toga.  Od Vas tražimo smjene negatora i zabrane njihovog  političkog i društvenog  djelovanja.

Ne želimo da prihvatimo i ne želimo da vjerujemo da postoji sprega  međunarodne  politike i Tužilaštva u BiH, posebno Tužilaštva BiH.

Tražimo od Vas da shodno Vašim  ovlaštenjima odmah smjenite Dušana Stojičića, predsjednika  skupštine Streljačkog saveza RS i sve odgovorne koji su učestvovali u donošenju ove sramne odluke imenovanja ratnih zločinaca.

Zahtijevamo, da odmah, Ljubomiru Borovčaninu, TRAJNO  zabranite društveni – politički rad u BiH i da zabranite rad  Streljačkog saveza.

Posebno ukazujemo na član statuta saveza “Član 10.

Savez predstavljaju i zastupaju: predsjednik, podpredsjednik i generalni sekretar Saveza, kao i osobe koje ovlasti predsjednik u okviru svojih ovlaštenja.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti kao i lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici, ili prekršaja u vezi sa sportom ne mogu vršiti funkcije ovlašćenog lica ili člana organa upravljanja Saveza niti bilo kog drugog učlanjenog pravnog lica u okviru Saveza.”

Prema navedenom Članu 10 ne možete biti funkcioner u savezu ako ste napravili prekršaj u sportu, a možete ako ste učestvovali ubistvima preko 8000  Bošnjaka  u Srebrenici i zbog toga pravosnažno  presuđeni od Međunarodnog suda.

Pozivamo Vas da otklonite opstrukcije HDZ u upisu presuda ICTY / MICT u evidencije BiH što se blokira skoro 6 godina .

Pozivamo Vas, da poštujete mandat koji vam je povjeren, i da štitite zakon i mir u BiH. Ovakvom politikom nekažnjavanja negatora zločina od strane pravosuđa u BiH i blago rečeno pasivnim odnosom OHR, stvara se klima nepovjerenja u Vas  i državne institucije i stvara se atmosfera, kako kažu pravni experti, da “žrtva uzme pravdu u svoje ruke”

Vjerujemo da to nije nikome cilj, ali Vas pozivamo da štitite zakon i nas žrtve što  je Vaša obaveza shodno Dejtonskom Mirovnom Sporazumu, stoji u zahtjevu pomenutih udruženja upućenom OHR-u.

Vezane vijesti

TUZLA