7 C
Tuzla
13.04.2024.

Ukupan dug u FBiH 31. decembra 2019. iznosio 5.595,51 milion KM

Federalna vlada upoznata je o informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2019., koja će, radi informiranja, biti dostavljena Parlamentu FBiH i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Navedeno je da je ukupan dug u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2019. iznosio 5.595,51 milion KM ili 25,5 posto BDP-a, od čega se 82,13 posto od ukupnog duga odnosi na vanjski (4.595,39 miliona KM), a 17,87 posto na unutarnji dug (1.000,12 miliona KM).

Najveći kreditori su Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1.120,83 milijuna KM i IBRD 546,88 miliona KM), dok se 19,9 posto ili 914,65 miliona KM odnosi na dug prema Europskoj investicijskoj banci. Najveći udio u unutarnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.

Istaknuto je da udjelom ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 25,5 posto Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih financija.

Do 31. decembra 2019. ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.240,30 miliona KM, od čega je angažirano 7.826,34 miliona KM, dok je 1.413,96 miliona KM raspoloživo za angažiranje u skladu s dinamikom realizacije odobrenih projekata.

Ukupan unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, na dan 31. decembra 2019. iznosio je 1.002,12 miliona KM ili 17,87 posto ukupnog duga u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vezane vijesti

TUZLA