12 C
Tuzla
12.04.2024.

Umihanić: Formirati Covid ambulante u domovima zdravlja i utvrditi konsenzus indikacija za PCR testiranje

Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona se dodatno usložnjava, ili bolje rečeno pogoršava, jer svakodnevno, rezultati testiranja koji se objavljuju iz UKC Tuzla pokazuju oko 10% novozaraženih pacijenata, i to je zakonitost koja se održava duže vrijeme. Pacijenti pozitivni na Covid-19 su gotovo iz svih dijelova kantona, ističe u razgovoru za Fenu prof. dr. Šekib Umihanić, pomoćnik za medicinske poslove direktora Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla.

Po njegovim riječima, veliki broj pacijenata je na kućnom liječenju, jer njihovo kliničko stanje ne zahtijeva bolnički tretman. S obzirom na nepoštivanje epidemioloških mjera, a i nepovoljnom epidemiološkom situacijom u susjednim državama, očekuje se povećanje broja zaraženih osoba. S druge strane evidentno je da je došlo do diskretnog „zamora“ kako stanovništva tako i zdravstvenog sistema kao i ostalih koji se uključeni u borbu protiv pandemije.

-S tim u vezi, već sam od Ministarastva zdravstva TK, tražio da se u okviru “Izvještaja o higijensko epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona” obuhvate informacije iz svih zdravstvenih ustanova koje će sadržavati, između ostalog prikaz broja zaraženog medicinskog osoblja, u izolaciji, samoizolaciji i bolovanju, status izrade Konsenzusa za postavljanje indikacije za testiranje sumnjivih slučajeva na COVID 19 na nivou svih zdravstvenih ustanova TK, indikatore kvaliteta međusobnog komuniciranja zdravstvenih ustanova TK, stanje higijensko epidemiološke službe svih zdravstvenih ustanova, snabdjevenost zaštitnom opremom i lijekovima, utvrđivanje parametara ocjene kvaliteta saradnje zdravstvenih ustanova TK, stanje sa migrantima, kvalitete vode za piće i poduzetim mjerama u zonama nedavnih poplava rijeka TK te mogućnosti stavljanja u rad porodilišta u Gradačcu, kaže dr. Umihanić.

Intencija je, dodaje, da se javnosti i poslanicima u Skupštini TK prikaže što kvalitenija informacija i stanje u zdravstvenim ustanovama TK kako javnih: UKC Tuzla, Opća Bolnica Gračanica, domovi zdravlja i Zavod za javno zdravstvo, tako i privatnih, na osnovu čega se može donijeti zaključak o spremnosti zdravstvenog sistema za prevenciju i tretman COVID 19 infekcije.

On kaže da se analizirajući dostavljene podatke o epidemiološkoj situaciju, može zaključiti da u TK ima mali broj zaraženog zdravstvenog osoblja, a da je na njihovo radno mjesto preraspoređeno adekvatno osoblje, što znači da se proces rada odvija nesmetano. Također je u izvještaju Ministarstva zdravstva TK saopšteno da je stanje zaštitne opreme i lijekova u zdravstvenim ustanovama na zadovoljavajućem nivou.

-Međutim, stava sam da se radi o nepotpunim podacima i da imamo nestabilan ili bolje rečeno nepovezan zdravstveni sistem na TK. Zdravstvene ustanove su se pripremile i organizovale u provođenju epidemioloških mjera kao odgovor na aktuelnu pandemiju COVID 19, na bazi vlastite organizacije a manjim dijelom koordinacije između ustanova i ministarstava. Svi Domovi zdravlja su dostavili podatke o radu službi koje nesmetano rade u punom radnom vremenu. Međutim, prema podacima iz protokola trijažnog punkta na ulazu u UKC Tuzla, svakoga dana imamo preko 2.000 posjetilaca u UKC Tuzla, postavlja se pitanje vjerodostojnosti i pouzdanosti navedenih podataka o organizacije rada službi Domova zdravlja. Ukoliko u Domovima zdravlja radi specijalističko konsultativna služba, od kuda ili bolje rečeno zbog čega oko 2.000 pacijenata dolazi na UKC Tuzla svakoga radnoga dana? Poznato je da u uslovima pandemije u UKC Tuzla specijalističko konsultativna služba radi od 08 do 20 h, a operativni –hirurški program je organizivan da radi hitne operacije, onkološku hirurgiju kao i određeni broj elektivnih zahvata za koje se procijeni da ne mogu dugo čekati na termin operacije, navodi dr. Umihanić.

On naglašava da bez obzira što smo već u četvrtom mjesecu borbe protiva Covid-19, kod stanovništva je prisutna neinformisanost i neupućenost u pogledu Covid infekcije i testiranja. Smatra da je potrebno odrediti ili korigovati ranije određene telefonske brojeve na koje pacijenti mogu zvati radi dobijanja informacije za uputama o testiranju, rezultatima testiranja, uputama za ponašanje u slučaju febrilnosti.

-Duže vrijeme su prisutni neujednačeni kriteriji za PCR testiranje Covid 19. Prije mjesec dana je održan sastanak epidemiologa TK, na temu testiranja i smjernica za testiranje. Utvrđeni Konsezus testiranja još nije objavljen, pa samim tim nije u primjeni. Dakle, i dalje ne postoje tačno utvrđeni kriteriji po kojima se vrši testiranje. Potrebno je što prije utvrditi Konsenzus indikacija za PCR Covid testiranje, u cilju poboljšanja ekspeditivnosti i pravovremene upotrebljivosti testiranja a također i racionalizacije upotrebe testova. Smatram da je potrebno testirati sve febrilne osobe, kao i sve pacijente prije prijema na hospitalizaciju, što je uostalom i višemjesečna praksa u UKC Tuzla. Ostaje pitanje testiranja kontakata Covid pozitivne osobe, koje ne bi trebalo testirati ukoliko nemaju simptome, što je već praksa u Kantonu Sarajevo. Što se tiče broja PCR testova za Covid 19, koji su na raspolaganju u UKC Tuzla, njihove zalihe se procjenjuju, s obzirom na dosadašnji tempo testiranja, za još mjesec dana. Rezultati testiranja se u prosjeku čekaju od 12 do 72h, a dnevno se uradi preko 400 testiranja, ističe dr. Umihanić.

Kada je u pitanju testiranje porodilja, dr. Umihanić kaže da je potrebno sklopu pripreme za porod u nadlažnim ginekološkim službama Doma zdravlja uraditi PCR testiranje svih porodilja koje dolaze na terminske porode u UKC Tuzla. Taj zahtjev nadležne ginekološke službe i HE službe Domova zdravlja ne sprovode, a ukoliko bi se to ispoštovalo mnogo bi se pomoglo u organizaciji porodilišta u ovim teškim uslovima pandemije.

-Šta to znači u praksi? Prosječno dnevno imamo 10 porodilja u UKC Tuzla, koje dođu bez PCR Covid-19 testa, one se na ulazu u kliniku testiraju, a nakon toga se pristupa porodu ili opservaciji koja može da traje različito dugo vrijeme i biti će u kontaktu sa većim brojem medicinskog osoblja a i međusobnom kontaktu sa ostalim porodiljama. Rezultat PCR testiranja porodilje će prispjeti nakon 12-24 h, i u slučaju pozitivnosti testa, sve osobe sa kojima je porodilja bila u kontaktu mogu biti ugrožene. U slučaju da porodilja pri ulazu u porodilište ima ranije urađen PCR Covid-19 test, organizacija poroda i kontakata porodilje sa okolinom će biti znatno sigurnija i samim tim i uspješnija, naglašava dr.Umihanić.

Govoreći o raspoloživim kapacitetima i saradnja zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, kao i saradnji sa MUP-om i CZ TK: dr. Umihanić podsjeća da se zdravstveni sistem TK sastoji od Domova zdravlja koji su u nadležnosti općina i gradova, te UKC Tuzla, Opća Bolnica Gračanica, ZZJZTK koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona (Vlade i Ministarstva zdravstva TK), i većeg broja privatnih zdravstvenih ustanova.

-Postavlja se opravdano pitanje kvalitete saradnje ovih ustanova prije pojave pandemije COVID 19, a i u uslovima pandemije. Indikatori saradnje između zdravstvenih ustanova TK nisu definisani, te je potrebno u što skorije vrijeme utvrditi parametre ocjene kvalitete saradnje zdravstvenih ustanova TK. Mišljenja sam da je uvid u stanje privatnih zdravstvenih ustanova u pogledu provođenja epidemioloških (protiv epidemijskih) mjera još nije ostvaren. U traženom izvještaju za Skupštinu TK, privatne zdravstvene ustanove nisu dostavile tražene podatke o higijsnko epidemiološkom stanju. Zbog čega nije dostavljeno, ne znam. Nepoznato je i šta će učiniti Ministarstvo po tom pitanju. Također je poznato, da je u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK duže vrijeme upražnjeno mjesto zdravstvenog inspektora. Dakle, na TK ne postoji zdravstveni inspektor, upozorava dr. Umihanić.

Potrebno je ističe on, pristupiti osnivanju „COVID ambulanti“ ili čak „Covid odjeljenja“ u sklopu Domova zdravlja u kojim bi se, pored uzimanja brisa za PCR testiranje Covid-19, uradile i ostale neophodne laboratorijske pretrage i RTG snimak pluća, koje će poslužiti za procjenu stanja pacijenta, tretmana, kao i potrebe za upućivanjem pacijenata u UKC Tuzla.

-Uostalom, osnivanje „Covid ambulanti“ u domovima zdravlja je dobra praksa zdravstvenih sistema drugih država, a također postoje i zvanične preporuke za njihivo osnivanje. U slučaju povećanog broja oboljelih od Covid-19, ovakav način organizacije rada zdravstvenih ustanova će biti jedini način da se izbjegne kolaps kapaciteta UKC Tuzla. Smatram da je u slučaju rapidnog pogoršanja epidemiološke situacije u TK i pojave izuzetno velikog broja oboljelih, potrebno u domovima zdravlja pored laboratorijske i radiološke obrade Covid-19 pacijenta obezbijediti i smještaj oboljelih pacijenta. S tim u vezi potrebno je napraviti procjenu smještajnih kapaciteta domova zdravlja, dostupnosti i broja boca kiseonika, dozatora (manometara) za kiseoničke boce, kao i dostupnosti adekvantnih lijekova od strane domova zdravlja. Neophodno je na vrijeme pokrenuti i sprovesti edukaciju pulmologa, internista i ostalih specijalista kao i medicinskih sestara domova zdravlja u tretmanu Covid-19 pacijenata, ističe dr. Umihanić.

U cilju uspostave boljeg funkcioniranja zdravstvenog sistema, smatra da je potrebno što prije uraditi „feasibility studiju“ o formiranju jedinstvene javno-zdravstvene ustanove „Domovi zdravlja TK“-a kao organizacione krovne ustanove svih domova zdravlja, što bi u konačnici dalo bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvu TK.

Na kraju razgovora za Fenu prof. dr. Šekib Umihanić, pomoćnik za medicinske poslove direktora UKC Tuzla prokomentirao je i postojeći Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

-Ovaj zakon je donesen 2005. godine, a svjesni smo svi promjena koje su se dešavale u posljednjih 15 godina. Smatram nephodnim izmjene Zakona, donošenje novog ili podzakonskih propisa u što skorijem roku, koji će biti spremni odgovoriti na detektovane probleme sa kojima se susreću krizni štabovi i stanovništvo, a neki od najvažnijih su: pitanja načina sprovođenja i kontrole samoizolacije, zaštite ličnih podataka, nabavke zaštitne opreme, koordinacije različitih nivoa vlasti, definisanje obaveza i odgovornosti stanovništva za vrijeme pandemije itd. Smatram neophodnim da Federalno ministarstvo zdravstva pokrene procese, da uputi akte na mišljenje i raspravu, te dostave svim ministarstvima, štabovima civilne zaštite, postojećim kriznim štabovima, kako bi svi na osnovu svojih iskustava učestvovali u kreiranju adekvatnog i primjenjivog zakonskog propisa, zaključuje dr. Umihanić.

Vezane vijesti

TUZLA