10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom FBiH: Ko želi i ima namjeru mijenjati odluke Skupštine TK?

Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH uputila je saopštenje koje prenosimo cjelosti:

“Danas više od tri i po mjeseca od mirnog protestnog okupljanja djece i osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa invaliditetom održanog 31. oktobra 2022. godine i 60. sjednice Skupštine TK hitnog karaktera koja je održana isti dan i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK, neko ili neki pokušavaju da mijenjaju odluke Skupštine TK, te time prevare i obmanu roditelje djece i osoba s invaliditetom.

Roditelji korisnika starijih od 26 godina, koji su navedenim izmjenama i dopunama zakona uvedeni u pravo na dodatak na djecu po Članu 5. dobijaju odbijenice na zahtjev ili što je slučaj u većini nadležni Centri za socijalni rad odbijaju da primaju zahtjeve za dodatak na djecu za korisnike starije od 26 godine, što smatramo direktnim kršenjem Zakon o upravnom postupku FBiH, te Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK („Sl. Novine TK“, broj 19/22), Člana 5. koji je dogovoren i usvojen na 60. sjednici Skupštine TK i koji je tada usaglašen sa zastupnikom Borisom Krešićem koji je univerzitetski profesor na Univerzitetu u Tuzli upravo na predmetima Porodično pravo, Roditeljsko i starateljsko pravo, što je pouzdan pokazatelj da je Član 5. jasno napisan.

Udruženja sa područja TK koja djeluju u Uniji OSI FBIH ogranak Tuzlanski kanton su zbog ovih dešavanja poduzela sljedeće korake: podnesen je zahtjev za autentično tumačenje zakona Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine TK, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK i predsjedniku Skupštine TK, upućena je žalba Ombudsmenu za ljudska prava BiH, održan je sastanak sa predsjednikom Skupštine TK gosp. Žarkom Vujovićem i predstavnicima Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Da bi smo ubrzali rješavanje novonastale situacije i da bi svi korisnici koji prema izmjenama i dopunama zakona imaju pravo na dodatak na djecu bili uvedeni u pravo, pozivamo roditelje korisnika starijih od 26 godina da zahtjeve za dodatak na djecu predaju u nadležne Centre za socijalni rad.

Ovim putem pozivamo Centre za socijalni rad i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK da rade prema zakonskim odredbama, te ih obavještavamo da ukoliko ne budu prihvatali zahtjeve za dodatak na djecu da će primorati udruženja i organizacije da podnesu krivične prijave protiv odgovornih ustanova, te odgovornih i službenih lica, a zbog kršenja Zakona o upravnom postupku FBiH i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK.

Teško izborena prava koja su ostvarena zadnjim Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK, udruženja i roditelji će braniti svima raspoloživim zakonskim sredstvima, a ukoliko budemo primorani i masovnim okupljanjem građana na novom protestu.

SAVJETI ZA POSTUPANJE

Za roditelje koji trebaju ostvariti pravo na dodatak na djecu prema propisima TK, za korisnike starije od 26 godina sa postotkom invaliditeta 90% ili 100% nastalim prije 18. godine života ili u toku redovnog školovanja :

 1. U nadležnom Centru za socijalni rad tražite zahtjev za dodatak na djecu prema kantonalnim propisima,
 2. Ukoliko službena osoba ne želi da vam preda urnek zahtjeva ili vam onemogućava predaju zahtjeva, pozovite se na Zakon o upravnom postupku Federacije BiH i upozorite ih da na taj način krše navedeni zakon i da zbog toga mogu odgovarati,
 3. Ukoliko i nakon toga službeno lice Centra za socijalni rad odbija da preuzme zahtjev, otiđite na poštu i zahtjev zajedno sa potrebnom dokumentacijom pošaljite poštom na adresu nadležnog Centra za socijalni rad, što će se prema Zakonu o upravnom postupku Federacije BiH smatrati predajom zahtjeva. Obavezno poštu šaljite preporučeno sa povratnicom.
 4. Dokumentacija koja vam je potrebna uz zahtjev:
 • Fotokopija lične karte i CIPS-a potvrda prebivališta za roditelja i dijete
 • Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista
 • Važeći nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 • Uvjerenje/potvrda Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja o vremenu nastanka invaliditeta 90% ili 100% ukoliko taj podatak nije naveden u važećem nalazu i mišljenju Instituta
 • Uvjerenje/potvrda (obrazovne institucije kod koje je dijete pohađalo redovno školovanje u vremenu nastanka 90% ili 100% invaliditeta) da je dijete za vrijeme nastanka 90% ili 100% invaliditeta pohađalo redovno školovanje
 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa kopijom bankovne kartice roditelja
 • Uvjerenja o prihodima članova zajedničkog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, uvjerenje sa biroa, boračke naknade, uvjerenje poreska za punoljetne članove domaćinstva i slično
 1. Ukoliko imate neke nejasnoće obavijestite vaše udruženje i zatražite pomoć, a također obavijestite udruženje i ukoliko dođe do toga da vam odbiju prijem zahtjeva u nadležnom Centru za socijalni rad i budete primorani isto slati putem preporučene pošte sa povratnicom., navedeno je u saopštenje.

 

Vezane vijesti

TUZLA