12 C
Tuzla
12.04.2024.

UPFBIH: Uputstvo poslodavcima za primjenu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Navedena odluka je u potpunosti u suprotnosti sa članom 3., 4., 6. i 10. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije BiH, broj: 2/95 i 70/08) i  sa članom 53. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Službene novine Federacije BiH, br. 40/2010 i 79/2017). Također, član 1. Odluke nije u skladu sa članom 6. Zakona o kontroli cijena i članom 53. stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini, te nisu ispunjeni uvjeti za donošenje Odluke odnosno mjera neposredne kontrole cijena, saopćili su iz Udruženja poslodavaca FBiH.

”Ukoliko se poslodavci odluče da ne primjenjuju navedenu Odluku čine prekršaj i izlažu se riziku plaćanja novčane kazne (član 10. Zakona o kontroli cijena) u slučaju inspekcijskog nadzora kod poslodavca.

Važno je napomenuti da u slučaju inspekcijskog nadzora (kontrole primjene Odluke), subjekt nadzora treba zatražiti od inspektora da mu predoči nalog za inspekcijski nadzor. Ukoliko mu inspektor na njegovo traženje ne predoči nalog za inspekcijski nadzor, treba da insistira da u zapisnik uđe činjenica da inspektor nije imao nalog za inspekcijski nadzor u momentu kada je obavljao nadzor.

Ukoliko inspekcijski organ kod provođenja nadzora nad primjenom navedene odluke izrekne kaznu za prekršaj, savjetujemo subjektima nadzora/okrivljenim da ne prihvataju odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret.

U tom slučaju savjetujemo da okrivljeni ukoliko ne prihvata odgovornost za prekršaj, koji mu se stavlja na teret, pokrene ZAHTJEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (član 59. Zakona o prekršajima FBIH) tako što će na odgovarajućem mjestu potpisati jednu kopiju prekršajnog naloga i dostaviti je sudu kao što je određeno u prekršajnom nalogu prije isteka roka određenog prekršajnim nalogom (član 59.  Zakona o prekršajima FBiH). Zahtjev se upućuje sudu na čijem je području počinjen prekršaj koji je mjesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka.

Okrivljeni je dužan pojaviti se pred sudom na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres po prekršajnom nalogu ili, ako datum nije naveden, na dan koji je sud odredio za usmeni pretres.

Na usmenom pretresu okrivljenom se savjetuje da u cilju odbrane ukaže na nezakonitost Odluke i zatraži od suda da pokrene prethodno pitanje ocjene ustavnosti Odluke. Okrivljeni ima pravo iznijeti svoju odbranu, ali nije obavezan govoriti ili iznositi dokaze. U tom slučaju sud može obustaviti postupak i zatražiti ocjenu ustavnosti, ali također, sud može sam riješiti i to pitanje. Prekršajni postupak završava se donošenjem Rješenja o prekršaju (član 72. Zakona o prekršajima FBiH).

Na rješenje o prekršaju doneseno u prekršajnom postupku preporučujemo okrivljenom da uloži ŽALBU NA RJEŠENJE O PREKRŠAJU/redovan pravni lijek (član 80. Zakona o prekršajima FBiH).

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rješenja o prekršaju (član 81. stav 1. Zakona o prekršajima FBiH). Rok za žalbu je prekluzivan, odnosno, ukoliko se prekorači rok za žalbu, u tom slučaju posljedice su odbacivanje žalbe kao neblagovremene. Žalba se dostavlja sudu koji je donio Rješenje o prekršaju (član 83. stav 2. Zakona o prekršajima).

Ukoliko se Odlukom drugostepenog suda potvrđuje Rješenje o prekršaju preporučuje se okrivljenom da na osnovu člana IV 3. b) Ustava BiH i člana 18. stav 1. Pravila Ustavnog suda BiH POKRENE APELACIJU (USTAVNU TUŽBU) PRED USTAVNIM SUDOM BiH.

Apelacija se podnosi Ustavnom sudu BiH u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom pravnom lijeku koji je koristio. Apelacija se podnosi protiv presude bilo kojega suda u Bosni i Hercegovini pod uvjetom da su iscrpljeni svi pravni lijekovi mogući prema zakonu, saopćili su iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Vezane vijesti

TUZLA