5 C
Tuzla
27.02.2024.

Upozorenje upraviteljima i predstavnicima etažnih vlasnika stambenih objekata u Tuzli

U povodu sve učestalije pojave izlazaka mladih osoba, najčešće tinejdžera, na krovove visokih zgrada radi fotografisanja na takvim mjestima i objave fotografija na socijalnim mrežama, Služba civilne zaštite Grada Tuzle izdala je upozorenje upraviteljima, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih objekata u gradu Tuzli.

Namjera upozorenja je sprečavanje neželjenih posljedica po život i zdravlje mladih osoba, koje se najčešće izlaže takvim opasnostima. Služba civilne zaštite podsjeća i upozorava upravitelje i etažne vlasnike stambenih i stambeno-poslovnih objekata na obaveze propisane u Odluci o kućnom redu („Službeni glasnik Grada Tuzle“ broj: 7/18 – Prečišćeni tekst)) i to članom 9. tačka 6., 7. i 15 koje glase :

„Obaveze stanara i upravitelja su sljedeće:
7. Stanari i izabrani upravitelj dužni su osigurati da ulazna vrata zajedničkih prostorija, podruma, skloništa, tavana, praonica i sušionica, prohodnih i neprohodnih terasa, budu zaključana.
8. Ključ od tavana i neprohodnih terasa mora uvijek biti dostupan kod lica koje odredi skup etažnih vlasnika.
15. Zabranjen je neovlaštenim licima pristup neprohodnim terasama, krovnim površinama i zajedničkim uređajima, te vršenje popravki na istim.“
Nepridržavanje pomenutih odredbi smatra se prekršajem za koji je propisana novčana kazna.

Služba civilne zaštite izdatim upozorenjem naročito skreće pažnju na obavezu stanara i upravitelja da vrata prohodnih i neprohodnih terasa i krovova drže zaključana kako bi se spriječilo izlaganje riziku neovlaštenih lica i nastanak tragičnih posljedica.

Vezane vijesti

TUZLA