5 C
Tuzla
27.02.2024.

Usvojen Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima Federacije BiH za period 2021.-2023.godina.

Ovaj dokument je izrađen uz učešće najvažnijih relevantnih zainteresovanih strana iz FBiH, a definiše četiri specifična područja intervencije na osnovu analize trenutnih snaga i izazova inovacionog sistema u FBiH. Održane su dvije radionice s predstavnicima ključnih institucija (razvojne agencije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i ostale poduzetničke potporne institucije) da bi bila identifikovana područja intervencije kao i ključne aktivnosti za definisana područja. Značajna podrška je dobivena i od Privredne/Gospodarske komoreFBiH koja je organizovala i analizirala istraživanje unutar realnog sektora s pitanjima vezanim za inovacijske izazove i zahtjeve za inovacijama u FBiH.

Akcioni plan je struktuiran kroz četiri poglavlja. Prvo daje opis osnovnog razumjevanja „inovacija“ i značaja podrške izgradnji kapaciteta za inovacije, odnosno značaja inovacija za kreiranje rasta, konkurentnosti i za unapređenje dugoročno održivog razvojnog puta. Drugo poglavlje pruža pregled i mapiranje ključnih relevantnih zainteresovanih strana inovacionog sistema u ovom trenutku, te trenutnog stanja i izazova u inovacionom sistemu na različitim nivoima. U trećem je dat sam plan s područjima intervencije i konkretnim aktivnostima, a četvrto poglavlje pruža okvir za praćenje implementacije inovacionog plana.

Ovaj akcioni plan je povezan i sa Strategijom razvoja FBiH za 2021-2027. godinu.

Na osnovu nalaza i razmišljanja zainteresovanih strana, definisana su četiri područja intervencije (kroz ukupno 13 aktivnosti) za konkretnu implementacijsku orijentaciju. To su dizajniranje i testiranje vaučer šeme za inovacije i ozelenjavanje malog i srednjeg poduzetništva, zatim promoviranje konkretnih mrežnih platformi, jačanje inovacione infrastrukture, te povećavanje uključenosti u programe EU i zapadnog Balkana radi boljeg korištenja EU mreža za učenje, kao i raspoloživih sredstava.

Provedba Akcionog plana trebalo bi da bude prioritet svih nivoa vlasti u FBiH, a podrška inovacijama mora se zasnivati i na finansijskoj i tehničkoj pomoći, kao i na stvaranju snažnog ekosistema za preduzeća. Implementacija Akcionog plana, biće finansirana iz budžeta FBiH i međunarodnih projekata, ovisno o njihovoj dostupnosti.

Vezane vijesti

TUZLA