14 C
Tuzla
27.05.2024.

Usvojen Izvještaj o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2022. godinu – Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

Elektroprivreda BiH je zadužena da u svojstvu vladajućeg društva, koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno sa upravama rudnika utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima uglja za prošlu godinu i predloži mjere kako bi se ispunio plan i program rada u narednim godinama, te nakon toga izvijesti Vladu FBiH putem resornog ministarstva.

Rok za tu aktivnost je 60 dana od dana donošenja ovog zaključka.

Također, Nadzorni odbor i Uprava Društva RMU Banovići d.d. Banovići zaduženi su da u roku od 60 dana predlože mjere i aktivnosti kako bi se ispunio plan i program rada u narednim godinama, te da utvrde uzroke lošeg poslovanja za 2022. godinu, kao i da putem resornog ministarstva izvijeste Vladu FBiH.

Na današnjoj sjednici izmjenom zaključka Vlada je produžila rok za obustavu svih aktivnosti naplate javnih prihoda rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza, Zenica d.o.o. Zenica i „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila, kao i rudnicima uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Kreka d.o.o. Tuzla, te RMU Banovići d.d. Banovići, do 31. decembra, 2024. godine.

Vezane vijesti

TUZLA