20 C
Tuzla
28.02.2024.

Usvojene Smjernice za trogodišnje planiranje rada u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine.

Potpuno novi dokument za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona usvojen je na današnjoj sjednici Vlade. Riječ je o osnovi za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona.

” Cilj je potencirati ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom periodu, a koje imaju tzv. sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog razvoja TK u trogodišnjem perodu” – istakao je Erna Kusturica, pomoćnica ministra za privredu TK.

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH propisana je i obaveza izrade Akcionog plana koji se, na osnovu prethodno usvojenog strateškog dokumenta, priprema svake planske godine po principu 1+2, i razmatra se kao prilog Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona.

„Akcionim planom za realizaciju mjera i strateških projekata iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine obuhvaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 399.651.444 KM, od čega je 255.845.422 KM planirano budžetskih sredstava i 143.806.022 KM iz sredstava vanjskih izvora, koji primarno obuhvataju sredstva domaćih i međunarodnih donatora, ostala budžetska sredstva drugih nivoa vlasti te druge vanjske izvore. Za mjere i projekte planirane za realizaciju i doprinos ostvarenju strateškog cilja 1. je za period od 2021-2024. godine planirano je oko 158,7 mil KM. Za razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora, u periodu od 2021.-2024. godine planirano je blizu 166 mil KM budžetskih i vanbudžetskih sredstava. Konačno, za resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj za naredni period  planirano je ukupno blizu 75 mil KM“ – naglasila je Kusturica.

Vlada FBiH još ranije je uvela trogodišnje planiranje i za njih je taj posao obavljao Federalni zavod za programiranje razvoja. Na nivou kantona to rade tijela za planiranje i upravljanje. Bitno je istaći da izrada Smjernica proizilazi kao obaveza iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH.

Vezane vijesti

TUZLA