30.5 C
Tuzla
23.07.2024.

Utvrđen prijedlog Strategije prema mladima u TK

Vlada TK je danas utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina. Ovo je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Kao takva, Strategija pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresornesaradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona. Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Ova strategija definira i četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona, a to su jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice. Kako bi se došlo do ostvarenja ovih ciljeva uz Strategiju je urađen i Okvirni akcioni plan Strategije.

Prema indikativnom finansijskom okviru koji je vezan samo za pozicije koje se finansiraju iz budžeta TK godišnje je potrebno izdvojiti u 2020.godini oko 17.115.881 KM, tokom 2021. 12.015.380 KM, te 13.088.130 KM tokom 2022., 2023. i 2024.godine. U ovoj sumi su obuhvaćena sredstva za sve oblasti koje su definisane kao strateški ciljevi, kao što su sredstva za nauku, kantonalna takmičenja učenika, stipendiranje učenika, zaštita okolice koja se pokazala kao izuzetno važna za mlade, sredstva predviđena za tjelesnu kulturu i sport, kulturne manifestacije, podršku mladima i ostala sredstva koja su navedena u dijelu Indikativni finansijski okvir implementacije strategije

O ozbiljnosti pristupa izradi ovog dokumenta govori činjenica da su u svim fazama procesa izrade Strategije održane radionice, čija je svrha bila da se procijeni valjanost nalaza analiza koje je sproveo stručni tim, ali i da se usklade nerijetko suprotstavljeni stavovi različitih interesnih grupa koji rade s mladima i/ili za mlade. Tokom procesa izrade strategije organizovana su tri ciklusa radionica, sa ukupno šest radionica. Drugi ciklus radionica uključivao je strukturni dijalog u oblikovanju strateških odrednica (SWOT analiza, vizija, vrijednosti, strateški ciljevi), dok je treći ciklus uključivao predstavljanje strukture i sadržaja radne verzije nacrta Strategije. Kako bi se osiguralo što veće učešće mladih u procesu izrade Strategije, provedeno je primarno istraživanje „Analiza potreba, problema i stavova mladih u Tuzlanskom kantonu – Neka se tvoj glas čuje“, a u kojem su svi mladi s područja Tuzlanskog kantona imali priliku da učestvuju. Analize koje su urađene obuhvatale su i analizu stanja u oblasti demografije i osam tematskih oblasti politike prema mladima: obrazovanje, tržište rada, zdravstvena zaštita, socijalne zaštita, aktivno građanstvo: aktivizam, informisanje, mobilnost i slobodno vrijeme.Nakon što je danas utvrđena, Strategija će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vezane vijesti

TUZLA