13.9 C
Tuzla
03.03.2024.

Utvrđena upisna politika na JU Univerzitet u Tuzli

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prema Planu upisa na prvom ciklusu studija planiran je upis ukupno 2.220 studenata od toga 1140 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.010 studenata koji se sami finansiraju, te 70 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli planiran je upis minimalno 441 studenta, s tim da je maksimalno planiran broj studenata za upis na II ciklus studija 1.255 studenata, a na trećem ciklusu studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli je planiran upis za minimalno 96 a maksimalno 253 studenata. U prošloj akademskoj godini na JU Univerzitet u Tuzli na prvom ciklusu studija i prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija je upisano 1.740 studenata, na drugom ciklusu studija je upisano 365 studenata, a na trećem ciklusu studija upisano je 59 studenata. Ukupno je na Univerzitetu u Tuzli na svim godinama studija na sva tri ciklusa studija u prošloj akademskoj godini bilo upisano 11.840 studenata.

Posljedično ovoj odluci Vlada je danas dala i saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini.

Vezane vijesti

TUZLA