12 C
Tuzla
12.04.2024.

Utvrđene izmjene i dopuna zakona o akcizama

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Cilj predloženog zakona je izjednačiti nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji prometuju duvanske proizvode sa poreskim obveznicima koji prometuju druge akcizne proizvode, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izmjenama i dopunom Zakona definiraju se obaveze nastanka plaćanja akcize na duhanske proizvode na isti način kao i za druge akcizne proizvode, što u praksi znači da će se plaćati prilikom prvog prometa ili uvoza proizvoda.

Prema sada važećem zakonu, akciza na duhanske proizvode se plaća prilikom preuzimanja akciznih markica, dok se kod drugih proizvoda plaća prilikom prvog prometa ili prilikom uvoza proizvoda. Praktično, to znači da se iznos akcize na duhanske proizvode plaćao čak i nekoliko mjeseci prije uvoza proizvoda ili njegovog puštanja u promet.

Vijeće je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prihvatanju i utvrđivanju raspodjele donacije zaštitnih maski Savezne Republike Njemačke, namijenjene za podršku odgovoru na pandemiju virusa “Covid – 19”.

Savezna Republika Njemačka će putem Saveznog ministarstva zdravlja donirati Bosni i Hercegovini 6.500.000 zaštitnih maski (maske za filtriranje čestica i hirurške maske), ukupne vrijednosti 4.410.000 eura, kao podršku odgovoru na pandemiju.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je za potpisivanje Izjave o donaciji u robi, te za prihvatanje i raspodjelu donacije, i to 500.000 maski za institucije BiH, a šest miliona maski bit će raspodijeljeno Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH u skladu s Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.

Vijeće ministara BiH sa četiri glasa za i pet protiv nije postiglo konsenzus u drugom krugu glasanja o Prijedlogu odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije, a koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Utvrđen je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za mlade i sport Republike Sjeverne Makedonije, s ciljem daljnjeg jačanja bilateralne saradnje.

Na ovaj način dvije države podstiču daljnji razvoj saradnje između omladinskih organizacija, uključujući, između ostalog, međusobnu razmjenu znanja, informacija i istraživačkih radova, te međusobne posjete delegacija mladih i predstavnika omladinsko-istraživačkog rada, kao i organizovanje zajedničkih radnih grupa mladih iz BiH i Sjeverne Makedonije.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložena ministarka civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja.

Cilj sporazuma je da reguliše status i omogući efikasno obavljanje dužnosti i funkcija Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja, sa sjedištem u Skoplju.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar odbrane.

S obzirom na potrebu nastavka aktivnosti na definitivnom uspostavljanju Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga, Predsjedništvu BiH je predloženo da odobri privremenu primjenu ovog sporazuma.

Usvojena je Informacija o procjeni međuinstitucionalne saradnje tokom pandemije koronavirusa, pripremljene na bazi istraživanja Ministarstva sigurnosti BiH provedenog među institucijama i organima u BiH čiji predstavnici čine Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spasavanje, međunarodnim institucijama, te vladinim i nevladinim organizacijama u našoj zemlji.

Ministarstvo sigurnosti BiH je na bazi ovog istraživanja identifikovalo devet mjera koje nadležni organi trebaju provesti kako bi se podigao nivo spremnosti institucija i organizacija u BiH za odgovor na eventualne buduće nesreće i katastrofe.

Mjere, između ostalog, uključuju izmjene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti, jačanje institucionalne saradnje uz bolje funkcionisanje Kordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje, te isticanje potrebe da sve institucije na svim nivoima vlasti i organizacije koje djeluju u BiH moraju imati planove zaštite i spasavanja koji su međusobno povezani i osiguravaju uvezan mehanizam za djelovanje u slučaju nesreća i katastrofa.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da u saradnji s nadležnim institucijama i organima BiH, entitetskim i institucijama Brčko Distrikta BiH koordinira aktivnosti na implementaciji mjera za poboljšanje koje su identifikovane u procjeni međuinstitucionalne saradnje tokom pandemije koronavirusa.

Zadužene su institucije i organi u Bosni i Hercegovini da u okviru svojih nadležnosti osiguraju implementaciju identifikovanih mjera.

Ministarstvo sigurnosti BiH će o implementaciji mjera dostaviti izvještaj Vijeću ministara BiH.

Vijeće je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.

Prema Izvještaju, u centralnu bazu podataka prošle godine ukupno je dostavljeno 430 presuda i to 311 za krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, dok se 100 presuda odnosi na pranje novca.

Osam presuda dostavljeno je zbog krivičnog djela “krijumčarenje ljudi”, dok je njih šest za krivično djelo “izrada, nabavka, posjed, prodaja i davanje na upotrebu sredstava za krivotvorenje”. Dvije presude u vezi su sa “iskorištavanjem maloljetnika radi pornografije”, a po jedna presuda dostavljena je za krivična djela “navođenje na prostituciju”, “otmica” i “upoznavanje djeteta sa pornografijom”.

U centralnoj bazi podataka o presuđenim predmetima za sva krivična djela za koje se vodi centralizacija u periodu od 2018. do 2020. godine evidentirane su 1.292. presude, i to 2018. godine njih 385, 2019. godine 477 i 2020. godine 430 presuda.

Razmotrena je lista 14 najuspješnijih kandidata u postupku imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), na prijedlog Ad hok komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure ovog imenovanja.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama, Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog liste na kojoj je sedam kandidata, a koja će biti upućena Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru imenovanja.

Na predloženoj listi su najbolje rangirani kandidati u proceduri koju je provela Ad hok komisija Parlamentarne skupštine BiH i to Antonio Beus, Vedran Škoro, Nasuf Hadžiahmetović, Vedran Buhovac, Elmir Huremović, Vladimir Jurišić i Slobodan Bošković.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Obaviješću o isteku mandata i pokretanju procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Uz sedam glasova za i tri protiv u drugom krugu glasanja nije postignut konsensuz o raspisivanju konkursa za ovu poziciju.

Na prijedlog Generalnog sekretarijata razmotren je Pregled realizacije zaključaka sa 62 sjednice Vijeća ministara BiH, koje su održane u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Pregledom su obuhvaćene 32 institucije Vijeća ministara BiH koje su realizirale 845 zaključaka od ukupno donesenih 929 ili 91 posto, a 84 zaključka nisu realizirana.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu realizirale zaključke Vijeća ministara BiH da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu, o čemu će u najkraćem roku obavijestiti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka koji se provode u dužem vremenskom periodu ili zahtijevaju saradnju s drugim institucijama.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH treba biti prioritet, saopćeno je iz VMBiH.

Vezane vijesti

TUZLA