11 C
Tuzla
23.02.2024.

Utvrđene smjernice ekonomske i fiskalne politike TK za period 2022-‘24.

Vlada TK je utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2022-2024.godina, što ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2022. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet Kantona, Budžete općina i Finansijske planove vanbudžetskih fondova.

Imajući u vidu sve navedeno, može se reći i da je ovo prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2022. godinu. Uzimajući u obzir predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog monetarnog fonda, u razdoblju 2022.-2024. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje nešto snažniji ekonomski oporavak sa prosječnom stopom realnog ekonomskog rasta od preko 3% na godišnjem nivou, navodi se u Smjernicama.

S tim u vezi Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda budžeta, uz poseban angažman vezan za aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga.

Vezane vijesti

TUZLA