23.9 C
Tuzla
13.04.2024.

Utvrđeni limiti Budžeta FBiH za 2021. godinu

Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva finansija o aktivnostima na izradi Budžeta FBiH za 2021. godinu, te utvrdila limite za pojedinačne budžetske korisnike. Taj limit jednak je iznosu koji je za svakog budžetskog korisnika usvojen u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da u instrukcijama za izradu Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu obavijesti budžetske korisnike o utvrđenim iznosima limita.

Ukoliko se u izuzetnim slučajevima ukaže potreba za odstupanjem od utvrđenih limta, potrebno će biti o razlozima i činjenicama za za to izvijestiti Vladu Federacije BiH.

Vlada FBiH podržava napore Federalnog ministarstva finansija u provođenju aktivnosti na održavanju kontinuiteta budžetskog procesa u FBiH, te ga zadužuje da odmah po usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2021.-2023. godina revidira i budžetskim korisnicima dostavi utvrđene limite.

Vezane vijesti

TUZLA