12.8 C
Tuzla
26.05.2024.

Vedran Alidžanović imenovan na poziciju glavnog tužioca Tužilaštva TK

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH imenovalo je Vedrana Alidžanovića na poziciju glavnog tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

On će na toj funkciji zamijeniti Tomislava Ljubića.

Vedran Alidžanović rođen je 01.11.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je 1998. godine u Tuzli, a gimnaziju „Meša Selimović“ takođe u Tuzli 2002. godine. Iste godine upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirao 2007. godine.

Nakon diplomiranja, pripravnički staž odradio je u Advokatskoj kancelariji i tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a pravosudni ispit položio je 2009. godine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 2010. godine imenovan je na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Gračanici, na kojoj poziciji je radio tri godine. U tom periodu je u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, završio trogodišnju početnu obuku za sudije i tužioce. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Vedran Alidžanović je 2013. godine imenovan na poziciju kantonalnog tužioca tuzlanskog kantona, na kojoj poziciji radi i danas na odjelu za borbu protiv organizovanog i privrednog kriminala i korupcije. Učestvovao je na većem broju savjetovanja iz krivično pravne oblasti u zemlji i inostranstvu. 2010. godine upisao je postdiplomski studij na Katedri krivičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem fakultetu je dana 11.01.2016. godine odbranio magistarski rad na temu „Skraćeni krivični postupci“ i stekao zvanje magistra pravnih nauka.

Tokom 2016. godine, objavio je dva rada i to „Načini otkrivanja i vođenja istrage kod krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije“ u časopisu Pravo i pravda u okviru XV. Savjetovanja iz krivično pravne oblasti u Neumu, na koju temu je održao i predavanje, kao i pregledni naučni rad u časopisu Zbornik pravnog fakulteta u Tuzli pod nazivom „Skraćeni krivični postupci u pravu Bosne i Hercegovine, Italije i Njemačke.

Takođe, koautor je preglednog naučnog rada pod nazivom „SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE – PROCESNI I PRAKTIČNI ASPEKTI STUDIJA SLUČAJA“ u časopisu „Kriminalističke teme“ fakulteta za kriminalistiku, kriminoligiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kao i koautor u izradi „Priručnika za tužioce za procesuiranje predmeta nasilja u porodici“ organizaciji Atlanske inicijative i DACAF-a. Angažovan je i kao stalni edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca u okviru programa početne obuke za sudije i tužioce.

Takođe posjeduje Certifikat za postupanje u predmetima u vezi sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, dok je završio obuku CELL Instituta u Pragu i obuku edukatora za „Online edukacije“ u organizaciji Vijeća Evrope. Za angažman u projektu ICITAP-a i OPDAT-a u obuci policijskih službenika u procesuiranju krivičnih dijela „Nasilja u porodici“ dobio zahvalnicu Američke ambasade u Sarajevu. Nakon uspješno završene obuke edukatora na engleskom jeziku, a koji se odnosio na vještine predavanja i postupanja sa elektronskim dokazima, dobio je certifikat „Specialised Judicial Training of Trainers on Training Skills“ Project of the European Union and the Council of Europe. Doktorand je Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, odobrena izrada doktorske disertacije na temu „NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI U BOSNI I HERCEGOVINI.

 

 

 

Vezane vijesti

TUZLA