/VIDEO/: Broj slučajeva porodičnog nasilja značajno povećan tokom pandemije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Broj slučajeva porodičnog nasilja u BiH, prema istraživanjima nevladinih organizacija, porastao je za oko 20% tokom pandemije. Stres oko finansijske budućnosti i ograničeno kretanje doprinijelo je pojavi nasilja čak i u porodicama u kojima to ranije nije zabilježeno. Porast broja korisnica u prošloj godini zabilježen je i u Sigurnoj kući u Tuzli.