7 C
Tuzla
01.03.2024.

Vijeće nacionalnih manjina BiH traži informaciju o utrošku budžetskih sredstava

Na 61. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojen je zaključak kojim se od Ureda sekretara Zajedničke komisije za ljudska prava traži da za narednu sjednicu pripremi informaciju o iznosu finansijskih sredstava koja su planirana za studijska putovanja članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, te o drugim budžetskim linijama koje se zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom virusa korona neće utrošiti do kraja godine.

S dnevnog reda današnje sjednice skinute su Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o Preporukama Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavna sredstva i Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o aktivnostima na izradi Akcionog plana za Rome 2021. – 2025. godina. Zatraženo je da se navedene informacije, u roku od petnaest dana, dostave u pisanoj formi i da se na nekoj od narednih sjednica osigura prisustvo službenika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Također, s dnevog reda sjednice skinuta je i Informacija Centralne izborne komisije BiH o prijavama pripadnika nacionalnih manjina za općinska/gradska vijeća za Lokalne izbore 2020. godine, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Vezane vijesti

TUZLA