25 C
Tuzla
28.05.2024.

Više od 200 hiljada KM za unaprjeđenje zdravstvene zaštite Roma u TK

Skoro 40 posto Roma sa područja Tuzlanskog kantona nema zdravstveno osiguranje, pa tako ne može dobiti ni adekvatnu zaštitu. Udruženja koja rade na jačanju prava Roma, godinama se trude riješiti ovaj problem, međutim, često su nailazili na različite prepreke, a problem predstavlja i to što mnogi nisu dovoljno edukovani o važnosti zdravstvene zaštite.

U toku je izrada baze podataka o zdravstveno neosiguranim Romima ali mi pretpostavljamo da je to između 30 i 40 posto, ali siguran sam u to da je taj broj toliko samo zbog nepoznavanja o tome kako ostvariti zdrastvenu zaštitu“, rekao je Nedžad Jusić, aktivista Udruženja ”Euro Rom”.

Novim projektom kojeg zajedno realizuju Udruženje ”Euro Rom” i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ovaj problem bi konačno trebao biti riješen. Cilj je prije svega edukovati Rome, a zatim im omogućiti i preventivne preglede.

To je u smislu da imamo visoko educirane Rome medijatore koji će raditi na terenu i edukovati Rome kako i na koji način da ostvare svoja prava, preko kojih institucija. Pomagat će im da prikupe dokumentaciju i sve do samog ostvarenja zdravstvene knjižice“, rekla je Larisa Čorbić, projekt koordinatorica Udruženja ”Euro Rom”.

Veći dio projekta finansira državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje osim na projektima zdravstvene zaštite Roma, provodi i projekte koji će doprinijeti i obrazovanju kao i zapošljavanju Roma.

Imamo projekte infrastrukture, obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja ali ovaj projekat je važan da vršimo prevenciju i preglede svih građana da se u slučaju neke bolesti zna i da se to vrši kroz ovu opremu koju ćemo nabaviti“, kazao je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

A za početak, ta oprema će biti nabavljena za Odjel ginekologije u Domu zdravlja Tuzla.

Nabavkom ove savremne opreme, savremeni ultrazvučni aparat i posebni ležajevi, to daje uslove za vrlo kvalitetnu i profesionalnu uslugu, onakvu kakvu zaslužuju svi građani“, istakao je prof. dr. Samir Mačković, direktor Doma zdravlja Tuzla

Za ovaj projekat resorno državno ministarstvo i Dom zdravlja Tuzla izdvojili su 210 hiljada KM, a nakon što je potpisan ugovor, sada slijedi nabavka opreme.

Vezane vijesti

TUZLA