12.8 C
Tuzla
16.06.2024.

Vlada FBiH: Formirana Jedinica za implementaciju projekta izgradnje ‘Palate pravde Federacije BiH’

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te donijela rješenje o formiranju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije Bosne i Hercegovine“.

Zadatak Jedinice je da aktivno radi na osiguranju trajnog rješenja smještaja Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH sa Posebnim odjelima, kao i Sudske policije FBiH, odnosno provedbi projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“.

Ovim je nastavljena provedba Vladinih zaključaka od 22. decembra prošle godine, čiji cilj je uspostava i izgradnja pravosudne palate u koju će biti smješteni Posebni odjeli za borbu protiv korupcije pri Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužilaštvu. Prema tim zaključcima, Vlada se obavezala da će u sastavu Službe za zajedničke poslove formirati Jedinicu za implementaciju ovog projekta, te osigurati materijalno – tehničke uslove za njen rad.

U informaciji sa današnje sjednice, uz ostalo navedeno je da je formiranje ove jedinice obaveza i iz Akcionog plana Vlade FBiH za rješavanje smještaja Posebnih odjela, kao i iz Memoranduma o saradnji Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Ovim memorandumom koji su početkom ove godine potpisali federalni premijer i predsjednik VSTV-a osiguravaju se uslovi za uspostavljanje Posebnih odjela i provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“ čine šef tima prof. dr. Eldan Mujanović, koji je i predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH, a članovi su Admir Suljagić i Kenan Ališah (predstavnici VSTV-a), sutkinja Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH), tužiteljica Lejla Hasanbegović (Federalno tužilaštvo), Mahir Smailbegović (Sudska policija FBiH), Damir Šapina (Federalno ministarstvo pravde), Asim Pandžić (Federalno ministarstvo finansija), te Danijel Vujica (predstavnik Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH).

Inače, članovi ove jedinice predloženi su ispred nadležnih organa uključenih u provedbu projekta, a prijedlog je Vladi dostavila Služba za zajedničke poslove u skladu sa dobijenim zaduženjima.

U radu Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“ učestvovat će, po potrebi, i drugi eksperti koje predlože predstavnici pravosudnih institucija i VSTV-a BiH. Sredstva za njen rad osigurana su u federalnom budžetu, također, u skladu sa zaključcima Vlade od 22. decembra prošle godine.

Vezane vijesti

TUZLA