11 C
Tuzla
23.02.2024.

Vlada FBiH: Intenzivirati aktivnosti na izgradnji Vjetroelektrane Poklečani

Vlada Federacije BiH je Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar utvrdila obvezu da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta Vjetroelektrane VE Poklečani snage 132 MW.

Ovo javno poduzeće zaduženo je i da na teritoriju općine Posušje formira posebnu organizacionu jedinicu za izgradnju

Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan financiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora financiranja i udjelom izvora u financiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti financirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova  i financijskih institucija).

Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine.

Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih kantonalnih i općinskih organa osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti od istražnih radova, izrade investiciono-tehničke dokumentacije, pribavljanja neophodnih upravnih dozvola, odobrenja i saglasnosti, izgradnje objekata i puštanja u pogon, te da o progresu redovito informira Vladu FBiH, nakon čega će Vlada o provedenim aktivnostima informisati Parlament FBiH.

Vezane vijesti

TUZLA