15.5 C
Tuzla
07.07.2022.

Vlada FBiH: Izmjena Odluke o staroj deviznoj štednji

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o postupku verificiranja potražnje i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.

Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2022. i traje do 30.9.2022. godine, a Finansijsko-informatička agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, ovo je urađeno jer je izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine. Izmijenjena Odluka omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja.

POSLJEDNJE DODANO