29 C
Tuzla
18.06.2024.

Vlada FBiH: Više od 11 miliona KM za programe obrazovanja i nauke

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška i kriterija raspodjele tekućih transfera u ukupnom iznosu od 11.135.000 KM, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu.

Program utroška sredstava obuhvata deset tekućih transfera. Za finansiranje studentskog standarda predviđeno je 1.185.000 KM, za finansiranje obrazovanja 2.600.000 KM, te za implementaciju Bolonjskog procesa 300.000 KM. Za oblast nauke od značaja za FBiH biće izdvojeno 1.800.000 KM, za razvoj institucija nauke i podsticaj NiR od značaja za FBiH 2.600.000 KM, kao i za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000 KM. Po 500.000 KM biće raspoređeno institucijama nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH – Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH i Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti BiH. Za Internacionalnu akademiju nauka i umjetnosti u BiH biće izdvojeno 150.000 KM.

Sredstva utvrđena u Programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

Sa korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica  obrazovanja i nauke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produži rok realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sredstava biće sklopljen aneks na ugovor.

Korisnik sredstava obavezan je dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanom ugovorom, te podnijeti izvještaj o utrošku i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.

Nadzor nad utroškom sredstava dodijeljenih za finansiranje i sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata vršit će Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta sa računovodstveno-finansijskog aspekta pripremit će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Izvještaj o realizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena naučnog sadržaja izvršenog istraživanja u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvalitet istraživanja, vrijednosti dobivenih rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta pripremit će Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vezane vijesti

TUZLA