22.8 C
Tuzla
24.06.2024.

Vlada FBiH: Za subvencioniranje doprinosa oko 57 miliona KM za maj, juni i razlike za april

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja.

Ovom odlukom je data saglasnost za izdvajanje sredstava, iz Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede, u ukupnom iznosu od 56.986.668,83 KM za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za maj i juni 2020. godine i razlike za april 2020. godine. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica omogućeno subvencioniranje iz Budžeta FBiH poslovnim subjektima na ime doprinosa za obavezna osiguranja. Porezna uprava Federacije BiH je, kao nadležni organ za odlučivanje po zahtjevu poslovnih subjekata, dostavila Federalnom ministarstvu finansija informaciju o poslovnom subjektima koji su stekli pravo na subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, kao i o iznosima ovih subvencija, a po kojoj će biti izvršena isplata iz Budžeta Federacije BiH.

Prema informaciji Porezne uprave FBiH, za juni 2020. godine će, na osnovu 14.324 zahtjeva poslovnih subjekata, za 86.040 uposlenika biti odobreno ukupno 19.499.057,55 KM za doprinose za PIO, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.

Za maj ove godine po 19.945 zahtjeva poslovnih subjekata, za 141.593 uposlenika, bit će, za sve tri vrste doprinosa, odobreno ukupno 32.230.050,34 KM.

Na ime razlike za april 2020. godine će, po 3.076 zahtjeva poslovnih subjekata, za 22.911 uposlenika, za ove doprinose biti odobreno ukupno 5.257.560,94 KM.

Vezane vijesti

TUZLA