5 C
Tuzla
27.02.2024.

Vlada formirala Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju, čini ga devet osoba

Razvoj naučnoistraživačkog rada, infrastrukture, tehnološki razvoj , napredak naučnoistraživačkog kadra i afirmacia nove generacije naučnika samo su neki od zadataka novoimenovanog  Kantonalnog savjeta za nauku i tehonologiju. Naime, Vlada TK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke TK te na osnovu Zakona o naučno istraživačkom radu imenovala Savjet koji će obuhvaćati razne naučne oblasti.

“Naučno istraživački rad u kantonu se obavlja u oblasti prirodnih nauka, inžinjerstva i tehnologije, medicine,zdravstvenih naukama poljoprivrednih nauka, društvenih kao i  u humanističkim naukama.“ rekao je Elvis Baraković, ministar za obrazovanje i nauke TK

Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju u svom sastavu će imati eminente stručnjake koji će za cilj imati poboljšanje položaaj nauke, ali između ostalog da svojim djelovanjem  privuku veliki broj investicija.

“Predsjednik ovog tijela je Vedad Pašić, a članovi su Bahrija Umihanić, Jasmina Husanović, Dženeta Omerdić, Alma Dizdarević, Midhat Jašić, Nermin Sarajlić, Nijaz Tihić, te Senad Karić kao predstavnik privrede.” dodao je Baraković.

Kako bi se doprinjelo razvoju nauke u Tuzlanskom kantonu potrebna su ulaganja, a dosadašnja izdvajanja iz budžeta nisu  bila velika.

 Ovo je do sada najveća investicija u razvoj nauke u Tuzlanskom kantonu, a formiranjem Savjeta i uz pomoć istaknutih ljudi u nauci ulaganja bi u budućnosti trebala biti i veća.

Vezane vijesti

TUZLA