20 C
Tuzla
28.02.2024.

Vlada TK: Ključni korak u pravcu transparentnosti

Danas utvrđenim nacrtom Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, Vlada TK je još jednom potvrdila svoj čvrst stav u borbi protiv korupcije i nepotizma. S obzirom na iskazano opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona na transparentan rad i borbu protiv korupcije, ovaj zakon je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti.

Naime, zakonom se utvrđuju obaveze nosiocima javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Tuzlanskog kantona na transparentnost u radu.

Također, Zakon predviđa i način prikupljanja, obradu, korištenje, zaštitu i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona, te se uz lično nosioce javnih funkcija odnosi i na dostavljanje podataka o imovini njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba.

Osim na poslanike u Skupštini Tuzlanskog kantona i članove Vlade Tuzlanskog kantona, ovaj zakon odnosi se i na vijećnike u gradskim i općinskim vijećima, gradonačelnike i načelnike općina direktore i zamjenike direktora agencija, fondova, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Tuzlanski kanton, gradovi ili općine na području Tuzlanskog kantona, te članove skupština, upravnih i nadzornih odbora institucija u Tuzlanskom kantonu koji su izabrani ili imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od strane Skupštine, odnosno Vlade Tuzlanskog kantona ili gradskih i općinskih vijeća.

Nacrtom Zakona Vlada je definirala imovinu koju su nosioci javnih funkcija dužni prijaviti, a koju imaju u vlasništvu kako u zemlji tako i u inostranstvu, rok u kojem je nosilac javne funkcije obavezan da prijavi imovinu, godišnje prijavljivanje imovine, prijavljivanje imovine poslije završetka javne funkcije ili razrješenja, kao i obavezu prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija na zahtjev Ureda.

Da Zakon ne bude „mrtvo slovo“ na papiru, predviđene su i kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine, davanja lažnih podataka o imovini, kao i kaznene odredbe za ponovljeni prekršaj.

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj zakon trebao bi da bude osnovni alat u radu budućeg Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, koji će i biti nadležan za njegovo provođenje.

Obzirom da je tekst zakona utvrđen u formi nacrta, Ministarstvo je predvidjelo da javna rasprava o ovom aktu traje 60 dana.

Vezane vijesti

TUZLA