Vlada TK o Programu javnih investicija

Vlada TK o Programu javnih investicija

Objavio: -

Na današnjoj sjednici Vlade TK bit će razmatran Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017 – 2019. godine.

Pored toga, na dnevnom redu je i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademija Univerziteta u Tuzli te određivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/2017. godini, kao i prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.