14 C
Tuzla
28.05.2024.

Vlada TK odobrila duplo više sredstava za kulturu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas na sjednici odluka za podršku kulturu i mladima. Prema riječima resornog ministra za kulturu, sport i mlade Damira Gazdića, u 2024. godini je predviđeno duplo više sredstava za oblast kulture.

– Komparirajući srestva iz 2023. godine mogu reći da je za oblast kulture predviđeno duplo više sredstava, odnosno na raspolaganju imamo ukupno 400.000 KM. Najviše sredstava ide na manifestacije 210.000 KM i izdavačku djelatnost 80.000 KM. Uveli smo i određene novine kada su u pitanju aplikacije. Bodovat će se važnost aplikacije za Tuzlanski kanton, koliko je članova obuhvaćeno itd – rekao je ministar Gazdić.

Kada je u pitanju oblast mladih za te namjene je obezbjeđeno 100.000 KM više u odnosu na 2023. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela konačnu odluku o uslovima i postupku za lica na stručnom usavršavanju, a dolaze iz reda boračke populacije.

– Mi smo odlukom promijenili postupak stručnog usavršavanja. Do sada je to rađeno prema javnim pozivima, a lica sa visokim obrazovanjem su čekali javni poziv. Od stupanja na snagu ove odluke svi oni koji završe visoko obrazovanje moći će putem zahtjeva tražiti da im se obezbijedi stručno usavršavanje kroz upravni postupak. Smanjili smo dokumentaciju na minimum. Potreban je dokaz da je osoba sa područja TK, da je iz reda boračke populacije, da ima diplom VSS i da ranije nije koristio programe stručnog osposobljavanja – kaže Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja.

Vlada TK je prihvatila i prijedlog Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina.

Vezane vijesti

TUZLA