10.5 C
Tuzla
01.03.2024.

Vlada TK sufinansira projekte manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatnosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture.

Ministarstvo također poziva i zainteresovana pravna i fizička fizička lica da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti.

Za ovu oblast kulture Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je ukupno 135.000,00 KM od čega je za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture iznos od 115.000,00 KM i 20.000,00 KM za programe/projekte izdavačke djelatnosti.

Prema uslovima, kriterijima i postupcima koje je utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona svaki podnosilac zahtjeva za manifestacije kulture može predložiti samo jedan program/projekat i ostvariti pravo na sredstva u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM dok je u oblasti izdavačke djelatnosti maksimalni iznos po pojedinačnom programu/projektu do 2.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona nakon višegodišnje pauze, ponovo od prošle godine sufinansira projekte izdavačke djelatnosti u oblasti kulture, a od ove godine je novina da pravo podnošenja zahtjeva imaju i fizička lica, uz uslov da su autori programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnose zahtjev, te da su izdavač ili autor sa područja Tuzlanskog kantona. Sve potrebne obrasce kao i detalje zainteresovani korisnici mogu pronaći na web stranici Vlade TK ili Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Popunjeni obrazac sa propratnom dokumentacijom predaje se putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 000 Tuzla.

Dodatne informacije možete dobiti putem brojeva telefona: 035/369-409 i 035/369-352 ili putem e-mail adrese: [email protected]

Vezane vijesti

TUZLA