20 C
Tuzla
28.02.2024.

VSTV pravi analizu o potrebi za dodatnim sudijama

Nakon Izvještaja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o institutu dodatnih sudija, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je donijelo zaključak da se napravi sveobuhvatna analiza o potrebi dodatnih sudija, kako bi se znao broj starih neriješenih predmeta i kako bi se napravila sistematizacija dodatnih sudija na osnovu starih predmeta.

Na sjednici VSTV-a je rečeno da se u izvještaju o institutu dodatnih sudija Misije OSCE-a BiH navodi da u BiH postoji 79 dodatnih sudija od čega je za 70 produžavan mandat.

U izvještaju je problematizirano, kako je rečeno na sjednici, da dodatne sudije, iako su izabrani za rad na starim predmetima, rade i nove predmete.

Članica Vijeća Berina Alihodžić je istakla da se ne bi složila s izvještajem u dijelu koji govori da dodatne sudije prijete nezavisnosti pravosuđa.

“Lično smatram da su u lošijem položaju nego redovne sudije jer je svake dvije godine njihov izbor. Stalno se brinu hoće li im biti produžen mandat. Možda više rade nego redovne sudije. Ne znam zašto su prijetnja”, kaže Alihodžić.

Direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić je rekao da Vijeće treba donijeti odluku šta uraditi sa dodatnim sudijama jer je to institucionalni i kolegijalni problem.

“Moramo vidjeti šta je stvarna potreba sudova. Ova institucija treba imati viziju”, kazao je on.

Biljana Simeunović je istakla da treba popuniti upražnjena mjesta redovnih sudija te se pita kako je došlo do produženja mandata dodatnih sudova, a postoje upražnjene pozicije za redovne.

Članovi Vijeća su donijeli zaključak da se napravi sveobuhvatna analiza, da se ne imenuju dodatne sudije i da bude orijentacija na popunjavanje mjesta redovnih sudija. Također je donesena odluka da se napravi analiza koliko je starih predmeta i sistematizacija dodatnih sudija na osnovu tog broja.

Na sjednici je glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević iznijela izvještaj Ureda disciplinskog tužioca (UDT) za prvo tromjesečje ove godine. Kazala je da je podneseno sedam tužbi – protiv dvoje sudija, tri tužioca, jednog predsjednika suda i jednog glavnog tužioca. Bilo je deset disciplinskih postupaka, a nije bilo zahtjeva za privremeno udaljavanje sudije ili tužioca.

Izvještaj Ureda je usvojen, a donesen je zaključak da ubuduće UDT dva puta godišnje dostavlja izvještaje.

Članovi VSTV-a su bez diskusije usvojili prijedlog zaključaka koji se tiču konsolidacije zaključaka, preporuka i smjernica proisteklih iz Drugog izvještaja sutkinje Joanne Korner: “Unapređenje procesuiranja ratnih zločina na državnom nivou u BiH”.

Nakon što su usvojeni zaključci na prošloj sjednici VSTV-a o ubrzanju procesuiranja predmeta korupcije i organiziranog kriminala data je saglasnost na akcioni plan i dopis Privremenoj istražnoj komisiji za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama u BiH.

Skidanje tajnosti sa dva predmeta UDT-a kao i zahtjev za izuzeće glavne disciplinske tužiteljice je bilo zatvoreno za javnost.

(RTV Slon/BIRN)

Vezane vijesti

TUZLA