13.9 C
Tuzla
03.03.2024.

VSTV – Zaštititi ljudska prava svih ljudi, bez obzira na seksualnu orjentaciju

“Pravna zaštita LGBTI osoba – između antidskriminacionih i krivičnih zakona i prakse”, bila je tema okruglog stola, koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom danas organizovalo, a povodom obilježavanja 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Krivična djela počinjena iz mržnje, pravni i kontekstualni okvir, sudska praksa u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba, samo su neke od tema o kojim se govorilo tokom okruglog stola kojem su prisustvovali nosioci pravosudnih funkcija, predstavnici ambasada, policije, nadležnih ministarstva i NVO sektora.

Jednak pristup pravdi, jedno je od osnovnih ljudskih prava, zbog čega se VSTV BiH zalaže za njegovo poštivanje, posebno u kontekstu onih kategorija društva koje su izložene bilo kojem obliku diskriminacije.

– Zaštita i promocija ljudskih prava svih ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet, u fokusu je VSTV-a BiH, a do sada su realizirane brojne aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu i promociju ljudskih prava, jer se upravo pravosudne institucije prepoznaju kao najznačajniji mehanizam u osiguravanju te zaštite – istakla je Ana Bilić Andrijanić, voditeljica Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH.

U proteklom periodu, VSTV BiH je proveo analizu predmeta diskriminacije na sudovima u BiH, unaprijeđen je sistem prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije i predmetima rodno zasnovanog nasilja, a u oktobru 2020. godine, VSTV BiH usvojio je i Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, na temelju koje će sve pravosudne institucije, donijeti vlastite akcione planove.

Kao jedan od načina za unapređenje trenutnog stanja, VSTV BiH vidi sistematičniji pristup sudskim predmetima koji se odnose na diskriminaciju, prvenstveno kroz unapređenje baze podataka o sudskim predmetima ove vrste, ali i ujednačenu praksu u pristupu njihovog rješavanja.

– Nediskriminatorna pravna zaštita i pristup pravdi su među najefikasnijim načinima za osiguravanje jednakosti za sve. Važan korak u tom pogledu je senzibilizacija pravosuđa, što Švedska podržava kroz naše partnerstvo sa VSTV-om, kao i sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama civilnog društva – poručila je prilikom obraćanja Lisa Curman, iz Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Aktivnostima koje realizuje samostalno, ali i u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima, VSTV BiH nastoji otkloniti sve prepreke u bh. pravosudnom sistemu koje mogu uzrokovati diskriminaciju građana u doticaju sa pravosuđem.

– Operacionalizacija vladavine prava, i efikasan odgovor pravosuđa na kršenje ljudskih prava LGBTI osoba, bit će ključna karika u primjeni zakonskog okvira koji je trenutno na snazi a štiti i LGBTI osobe od nasilja i diskriminacije. Sigurna sam da će ova konferencija biti pozitivan signal ka promjeni – istakla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

Okrugli sto organizovan je u okviru u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, koji VSTV BiH realizuje uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

(RTV Slon/Fena)

Vezane vijesti

TUZLA