14 C
Tuzla
19.04.2024.

VTK BiH – Problemi kod izvoza svježeg voća i povrća iz BiH u EU

Nakon usvajanja nove legislative u EU krajem 2019. godine, izvoznici svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine suočavaju se sa poteškoćama kod plasmana svojih proizvoda u EU, navode iz Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH).

Naime, Evropska unija donijela je provedbenu direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Evropske zajednice. Na osnovu donesene direktive države članice su morale donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa ovom direktivom do 31. augusta 2019. i dostaviti ih Komisiji. Primjena ove direktive je počela od 1. septembra 2019 godine.

Slijedom toga, kako navode iz VTK BiH, Republika Hrvatska, članica Evropske unije, koja graniči sa Bosnom i Hercegovinom, odredila je samo dva granična prelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz Bosne i Hercegovine i to GP Stara Gradiška na sjeveru i GP Nova Sela (Metković), a gdje se nadzor vrši samo radnim danom u vremenu od 8.00 do 16:00 sati na GP Stara Gradiška, odnosno od 7.00 do 15.00 sati na GP prelazu Nova Sela.

– Novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole predviđen je fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koja prethodno po ovom osnovu nije pregledavana od fitosanitarne inspekcije. Time se povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici. To je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za povećanjem broja graničnih prelaza gdje bi se mogao vršiti fitosanitareni nadzor kao i produženje radnog vremena postojećih graničnih prelaza – navode iz VTK BiH.

Ovaj problem bio je tema sastanka koji je prošle sedmice organizovalo i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa relevantnim udruženjima privrednika i VTK BiH. Kako navode iz VTK BiH, učesnici sastanka su kao kratkoročno rješenje predložili da se Vijeće ministara BiH obrati Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom da se produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, i to radnim danima od 7 do 19 časova, te da se uvede radno vrijeme subotom od 7 do 15 časova. Također je kao dugoročno rješenje predloženo da se pokrenu pregovori za otvaranje novih graničnih prelaza sa Hrvatskom za promet roba koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru.

Za BiH je važan nesmetani izvoz, posebno imajući u vidu činjenicu da sektor voća i povrća u 2019. godini ostvario ukupan izvoz od 188 miliona KM, a 61 posto izvoza se odnosi na na zemlje EU s tim da je za većinu isporuka bh. izvoznika Hrvatska tranzitna zemlja. Pet najkonkurentnijih proizvoda iz sektora voća i povrća nosi 52 posto vrijednosti ukupnog izvoza. Tih pet proizvoda su: smrznute maline, svježe kruške, jabuke, kornišoni i šljive.

– VTK BiH podržava napore Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se riješe ove poteškoće, ali u isto vrijeme i apeluje na sve nadležne institucije da u potpunosti razumiju hitnost djelovanja u vezi ovog pitanja pogotovo imajući u vidu činjenicu da se od sredine jula očekuje povećan izvoz sezonalnog voća i povrća – navode iz VTK BiH.

Vezane vijesti

TUZLA