11.7 C
Tuzla
03.10.2022.

Za danas zakazana sjednica Skupštine TK

Skupština Tuzlanskog kantona  održat će se danas u BKC TK Tuzla, sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predložene su 24 tačke i to :

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona

 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona

 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu

 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

 6. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu

 7. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

 8. Razmatranje nacrta Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

 11. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine

 12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

 13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine

 14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu

 15. Razmatranje Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu

 16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

 2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu

 3. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama

 4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

 5. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona

 6. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

 7. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

 8. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, radi davanja mišljenja

POSLJEDNJE DODANO