7 C
Tuzla
13.04.2024.

Za lokalne izbore prijavilo se 135 stranaka

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, u petak, 03.07.2020. godine u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

U navedenom roku Centralna izborna komisija BiH je primila 587 prijava političkih subjekata za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine i to:

– Neovisni kandidati (nacionalne manjine) 47

– Grupe građana 20

– Udruženja građana 2

– Neovisni kandidati 383

– Političke stranke 135

U navedeni broj nisu ušle prijave pristigle u Centralnu izbornu komisiju BiH putem pošte, izvan roka.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu biće dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH a nakon što ga odobri Centralna izborna komisija BiH.

Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa ranije utvrđenim rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija odnosno listi neovisnih kandidata.

Imajući u vidu činjenicu da finansijska sredstva za organizaciju i provedbu izbora još uvijek nisu osigurana Centralna izborna komisija BiH ulaže maksimalne napore da, u kapacitetima kojima raspolaže, izborni proces ne bude ugrožen i prekinut.

 

Vezane vijesti

TUZLA