15.5 C
Tuzla
07.07.2022.

Za rehabilitaciju ovisnika o opojnim drogama potrebna podrška zajednice

 

„Fizički sam zdrav i sada predstoje psihičke borbe. Moja majka je 22 godine borila se sa mojom ovisnošću i vidio sam sa čime s eona svaki dan suočavala i svaki dan bih plakao zbog toga šta sam toj ženi radio”

Ovo je korisnik Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Lukavcu. Pored njega, tu je još 13 njih. Od osnivanja kroz ovaj je centar prošlo preko 500 ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Brojni su pozitivni primjeri rehabilitacije korisnika koji danas vode drugi način života. Kroz rehabilitaciju u Centru korisnici prolaze nekkoliko terapija

„Ovdje u jednom danu oni kroz prolaze korz četiri terapije i to radnookupacione, prihološke, duhovne i i terapije slobodne akktivnosti. Mi ovdje svakodnevno radimo na inovaciji centra i unaprijeđenju usluga” rekao je Mevludin Joldić, direktor Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Međutim, put do spoznaje i do novog načina života vrlo je težak  i nerijetki su slučajevi da se korisnici nakon procesa reahbilitacije vrate starom načinu života tj korištenju psihoaktivnih supstanci. Na putu ka „čistom“ životu vrlo je važna motivacija.

„Vrlo je važno da znamo da oni hoće da se liječe i kada ih izvučemo iz krize  tad je potrebna ona psihosocijalna pomoć. Tada mi pomažemo da bi oni mogli živjeti sa drugim ljudima i da budu korisni ljudi jer oni ovdje rade” dodao je dr. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar.

Vrlo često zbog prošlosti koju su imali izliječeni korisnici su izloženi diskriminaciji i teško zasnivaju radni odnos. Prema riječima doktora Hasanović, uloga zajednice je velika, a ona se između ostalog ogleda u prevenciji. Uprava policije MUP-a TK, pored represinvnih mjera, provodi i nekoliko preventivnih mjera, a jedna od njih je i medijska kampanja pod nazivom „Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga“

„Možda je danas dobra prilika  da najavimo medijsku kampanju koja je nastala kao rezultat saradnje Uprave policije MUP-a TK i CROPS-a ali medijske kuće Slon gdje mi zajedno počinjemo sa medijskom kampanjom pod nazivom ” „Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga“ koja za cilj ima da utičemo na svijest i da građen upoznamo i upozorimo na štete posljedice upotrebe narkotičkih sredstava” naglasila je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Značaj ovakve ustanove na području TK godinama prepoznaje i Vlada TK koja iz Budžeta TK izdvaja određena sredstva za rad ove ustanove.

„Mi smo u posljednjem Rebalansu budžeta sredstva za Centar povećali za 50 hiljada KM, a ukupna sredsstva su oko 100 hiljada. Mi izdavajamo značajna sredstva i ukoliko se ukaže potreba, mi smo tu na raspolaganju i za saradnju” zaključio je Irfan Halilagić, premijer TK

Nakon završetka procesa rehabilitacije u Centru koja u većini slučajeva traje i do 12 mjeseci, borba protiv ovisnosti nije završena, a diskriminacija i etiketiranje mogu tu osobu demoralisati i ponovo gurnuti u ponor. Upravo zbog toga, svi mi, od društva komšija, poslodavaca ne bi trebali diskriminisati osobe koje su jednom dijelu svog života skrenule sa pravog puta, osvjestili se i odlučili se ponovo vratiti na pravi put.

 

 

 

 

POSLJEDNJE DODANO