21.7 C
Tuzla
24.07.2024.

Živinice: Javni poziv za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencija kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih od 18 do 35 godina, sa područja Grada Živinice, u ukupnom iznosu kamate obračunate prema planu otplate kredita za 2020. godinu (od 01.01. do 31.12.), s tim da pojedinačni iznos ne može preći iznos od 3.000,00 KM.

Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za ovaj Javni poziv obezbjeđena su u Budžetu Grada Živinice za tekuću 2020. godinu i svi oni koji zadovoljavaju uslove dobit će subvenciju do 3.000,00 KM.

Subvenciona sredstva ovakve vrste imaju za cilj da pomognu mladim ljudima u rješavanju stambenih pitanja čime bi stekli uslove za nastavak života na teritoriji Grada Živinice, te samim tim ne bi napuštali državu Bosnu i Hercegovinu.

“Grad Živinice konačno ima jedan prelijep projekat za mlade. Taj projekat je predložen kada smo imali sastanke Savjeta mladih i tu se rodila ideja da se ovakav jedan projekat napravi i u Gradu Živinice. Dakle, u Budžetu Grada Živinice imamo obezbjeđena sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za subvenciju mladim osobama. Radi se o projektu subvencioniranja kamate na kredite koje su mladi ljudi podigli u rješavanju svog stambenog statusa. Ono što je posebno jeste da je ovaj iznos za jednu godinu i da ćemo ovaj Javni poziv raspisivati svake naredne godine. Obzirom da imamo budžet koji može podnijeti ovakvu vrstu opterećenja, imat čemo dakle mogućnost da svake godine možemo subvencionirati kamate mladim ljudima, koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji Grada Živinice. Na radionicama i sastancima Savjeta mladih koje smo imali za izradu strategije razvoja za mlade donošena je odluka da to budu oni mladi ljudi koji kupuju stanove na teritoriji Grada Živinice. Dakle ne samo stanove, nego i stambene objekte i kuće koje rade, a imaju kredit za stambeno zbrinjavanje. Mi smo željeli u ovom slučaju da subvenciramo direktno mladim ljudima na račun. Dakle neće se ići varijantom uplaćivanja na banku, pa da banka drži taj novac, nego direktno ćemo uplaćivati mladim osobama koje imaju kreditno zaduženje. Jako me raduje da Grad Živinice po prvi put realizuje jedan ovakav inovativan projekat koji daje priliku, odnosno pruža ruku, mladim ljudima, a cilj nam je da mladi ljudi ostaju na teritoriji Grada Živinice i države Bosne i Hercegovine. Glavni cilj je da pomažemo mladim ljudima, i mi ćemo ovakve inovativne pakete realizovati i u narednim godinama. Ovo je za mene jedan jako bitan projekat za mlade ljude u Gradu Živinice. Svi mladi ljudi od 18 do 35 godina koji su sa prebivalištem u Gradu Živinice, te ispunjavaju ostale uslove javnog poziva imaju pravo na ovu subvenciju. Dakle, svi imaju pravo da se prijave, a planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM koja su trenutno na raspolaganju biće podijeljena na sve one koji prođu konkursnu proceduru bez odbijanja ikoga.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Javni poziv objavljen je dana 04.08.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19.08.2020. godine (srijeda) do 15:00 sati.

Tekst Javnog poziva, prijavne obrasce i izjave svi zainteresirani mogu preuzeti u salter sali Grada Živinice i na zvaničnoj stranici Grada Živinica.

Vezane vijesti

TUZLA