16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

Zvaničnici OSCE-a zabrinuti zbog eskalacije migrantske krize u BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović i članice Zajedničke komisije Marina Pendeš i Ljubica Miljanović održali su danas video – sastanak s potpredsjednicom Parlamentarne skupštine OSCE-a (PSOSCE) i vršiteljicom dužnosti predsjedavajuće Ad hoc Komisije za migracije PSOSCE-a Margaretom Cederfelt i specijalnim predstavnikom OSCE-a i koordinatorom borbe protiv trgovine ljudima Valiantom Valom Richeyem o pitanjima poštovanja ljudskih prava migranata i borbi protiv trgovine ljudima u BiH.

Visoki zvaničnici OSCE-a i PSOSCE-a izrazili su zabrinutost u vezi s eskalacijom migrantske krize u BiH i dodatnim komplikacijama koje izaziva pandemija virusa korona (COVID -19), te pokazali poseban interes za pitanje punog zbrinjavanja migranata u BiH, za poštovanje njihovih ljudskih prava, posebno prava djece migranata na obrazovanje, kao i za incidentne situacije, koje uključuju i slučajeve nasilja nad migrantima.

Zvaničnici OSCE-a naglasili su da BiH ima dobar zakonodavni okvir za pitanja migracija i azila, kao i za borbu protiv trgovine ljudima, ali su upozorili na problem primjene zakonskih propisa i na nedostatak koordinacije organa vlasti na svim nivoima kad je riječ o suočavanju s ovim pitanjima.

Izražavajući zadovoljstvo prilikom da o ovim pitanjima razmijene informacije i iskustva sa visokim zvaničnicima OSCE-a i PSOSCE-a, članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH ukazali su na činjenicu da godišnje u BiH uđe između 20 i 30 hiljada migranata, od kojih ogromna većina ne podnosi zahtjev za azil, budući da im je cilj da odu u neku od zemalja zapadne Evrope.

Članovi Zajedničke komisije ukazali su na potrebu poštovanja Zakona o migraciji i azilu BiH, kao i na potrebu hitnog potpisivanja sporazuma o readmisiji sa državama iz kojih migranti dolaze s ciljem njihovog legalnog vraćanja u matične zemlje.

Založili su se za postizanje sporazuma sa FRONTEX-om u vezi osiguravanja granica sa susjednim zemljama. Ukazano je i na potrebu punog poštovanja ljudskih prava migranata, uključujući i pravo na zdravstvenu zaštitu, posebno migranata pozitivnih na COVID – 19, te prava žena i djece migranata, koja uključuju i pravo na obrazovanje.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH založili su se i za oštrije kažnjavanje osoba optuženih za nezakonitu trgovinu ljudima. S tim u vezi, naglašena je potreba za učešće Misije OSCE-a u BiH u projektima dodatne obuke tužilaca koji rade na slučajevima trgovine ljudima.

Tokom sastanka zajednički je naglašena potreba koordinacije predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH, kao i još snažnije saradnje parlamentaraca iz država članica OSCE-a na podizanju svijesti o problemima migrantske krize, potrebi poštovanja ljudskih prava migranata i potrebi zajedničke borbe protiv trgovine ljudima – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Vezane vijesti

TUZLA