15 C
Tuzla
07.06.2023.

33,5 miliona KM za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.

Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

33,5 miliona KM iz Budžeta FBiH za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Vlada FBiH je usvojila program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 33,5 miliona KM. Ova sredstva se raspoređuju na dva programa koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, i to za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge u iznosu od 13,5 miliona KM, te za obezbjeđivanje prava na lijekova i medicinska sredstva u iznosu od 20 miliona KM. To je za pet miliona KM više nego u prošloj godini.

U odluci je navedeno da su za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge, te lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini, uz  sredstva iz Budžeta Federacije u iznosu od 33,5 miliona KM, u ovoj godini planirana i sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 177.058.300 KM. Tako da su ukupna sredstva Zavodu za ove namjene u 2023. godini iznose 210.558.300 KM.

Osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti FBiH obezbijediti ostvarivanje prava na zdravstvene usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2023. godinu. Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH koje ispunjavaju potrebne uslove za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa ovim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2023. godini.

Za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.135.000 KM, a finansiraće se iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 13.500.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 68.635.000 KM. U okrivu planiranog obima zdravstvenih usluga federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta Federacije BiH u 2023. godini će se finansirati usluge iz programa kardiologije i kardiohirurgije.

Također, osiguranim licima na teritoriji FBiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje medicinskih sredstava i lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti saglasno utvrđenim medicinskim indikacijama. Za obezbjeđenje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 128.423.300 KM, a finansirat će se iz Budžeta FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 108.423.300 KM.

U okviru planiranih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta FBiH u 2023. godini će se sufinansirati lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici) i lijekovi za liječenje multiple skleroze.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!