-5 C
Tuzla
09.12.2023.

Društvo pedagoga i psihologa TK provelo istraživanje o mogućnostima i efektima online nastave

Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, nakon 2,5 mjeseca intenzivnog rada na organizaciji i sprovođenju istraživanja: „Mogućnosti, efekti, prednosti i pozicija on-line nastave u odgojno–obrazovnom sistemu Tuzlanskog kantona“, za koje je i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dalo svoju saglasnost, okončalo je proces prikupljanja i analize podataka te u skladu sa dobijenim podacima, izvelo odgovarajuće zaključke i dalje smjernice za rad.

”Svjesni da je priprema i realizacija on-line nastave sasvim novo iskustvo za sve aktere u procesu odgoja i obrazovanja i da je kao takva predstavljala izuzetan napor ali i izazov, našim ispitivanjem smo obuhvatili više od 8000 ispitanika, kako bismo došli do brojnihstavova, ali i iskustava. Uzorak su činili učenici, nastavnici, stručni saradnici, direktori i roditelji učenika, odnosno svi akteri u procesu organizacije i realizacije nastave, tj. odgojno-obrazovnog procesa.

Ispitivali smo pripremljenost za on-line nastavu i potrebu za edukacijom, stavove o stečenom znanju, vrednovanju znanja, opterećenosti, emocionalnim doživljajima, značaj podrške, mogućnosti rada djece s posebnim potrebama, te mogućnosti korištenja on-line nastave u budućnosti.

Rezultati ovog istraživanja poslužili su kao osnova za izradu Prijedloga za organizaciju nastave u školskoj 2020/2021.godini. Očekujemo da će navedeni prijedlozi u značajnoj mjeri doprinijeti boljoj organizaciji nastave u novoj školskoj godini, te da ćemo uvažavajući objedinjena iskustva i stavove naših roditelja, djece i nastavnika, sve eventualne poteškoće i negativne efekte tokom realizacije nastave svesti na minimum.

Svjesni da ipak epidemiološka situacija i struka određuju u konačnici kakav će model realizacije nastave biti primjenjen, Društvo pedagoga i psihologa TK je na ovaj način željelo dati svoj doprinos,kako bi što spremnije dočekali novu školsku 2020/2021.godinu,” saopćili su iz Društva pedagoga i psihologa TK.

 

Vezane vijesti

TUZLA