30.5 C
Tuzla
22.07.2024.

FBiH: Usvojen program utroška revolving fonda za energijsku efikasnost za javne objekte

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2023. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 4.750.000 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu su planirana finansijska sredstva u Budžetu FBiH za ovu godinu, i to 2.000.000 KM na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te akumulirana sredstva u iznosu od 2.750.000 KM na računu revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, koji je otvoren u ovoj banci.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu i ovim programom.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju danas donesene Odluke, razvojni cilj Dodatnog finansiranja (BEEP AF) 2020-2024. je pilotiranje održivog modela finansiranja energijske efikasnosti u sektoru javnih zgrada (Revolving fond za energijsku efikasnost), sve s ciljem razvoja održivog modela finansiranja energijske efikasnosti. Ovaj model ne predstavlja javni dug, a po njemu je moguće bez kreditnih zaduženja ostvariti indikativne ciljeve smanjenja potrošnje, na koje se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice

Vezane vijesti

TUZLA