6 C
Tuzla
14.04.2024.

Izdvajati veća finansijska sredstva za reformu javne uprave u BiH

Bosna i Hercegovina je zemlja u tranziciji koju čekaju brojne reforme na putu ka Evropskoj uniji, a glavni izazov na tom putu je reforma javne uprave, da bi se građanima osigurala odgovornija, transparentnija, efikasnija i štedljivija javna uprava.

Istaknuto je to na online panelu “Strateški okvir i Akcioni plan za reformu javne uprave u BiH – Kako dalje” koji je održan u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Programa jačanja javnih institucija, koji uime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ.

Učesnici online panela podsjetili su da su na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH usvojeni dokumenti Strateški okvir za reformu javne uprave 2018 – 2022., te Akcioni plan za reformu javne uprave u BiH.

U uvodnom obraćanju, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Goran Gajić istakao je podršku Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH kroz aktivnosti predviđene u ova dva strateška dokumenta.

– Svi nivoi vlasti trebaju znati da se usvajanjem strateških dokumenata ne završava reforma javne uprave, već ona tek počinje. Evropska komisija treba nadgledati i pomoći BiH na njenom putu ka integracijama u Evropsku uniju. Započeo je proces koji treba BiH uvrstiti među zemlje članice EU koje imaju odgovornu, naprednu, modernu i profesionalnu java upravu – ocijenio je Gajić.

Šef Sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u BiH, Krassimir Nikolov poručio je da Evropska unija podržava reformu javne uprave u BiH kroz finansijske pakete pomoći, ekspertsku podršku, a sve s ciljem da se BiH što brže integrira u EU.

– Važno je imati jako političko tijelo u BiH koje će zagovarati i provoditi reformu javne uprave, a to političko tijelo morat će imati jaku podršku svih ureda za reformu, kao i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH – izjavio je Nikolov.

Dodao je da BiH treba početi izdvajati veća finansijska sredstva za reformu javne uprave, a ne samo finansirati se iz fondova Evropske unije.

Tokom online panela rečeno je da je za implementaciju Akcionog plana za reformu javne uprave potrebno oko 61 milion KM.

Nikolov je posebno podvukao pitanje usklađivanja svih zakona o državnoj službi na svim nivoima vlasti sa evropskim standardima, kako bi se državna služba depolitizirala.

Drugi sekretar i vođa Fonda za dobro upravljanje Ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Tom Barrie kazao je da je potrebno u BiH razviti kulturu transparentnosti državne službe, kako bi ona mogla pružiti najbolje usluge građanima BiH.

Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave BiH Darko Kasap naglasio je da Evropska komisija godinama unazad ukazuje na politizaciju državne službe, a što stvara pretpostavke za korupciju u javnoj upravi.

– Upošljavanje na temelju favoriziranja problem je s kojim se naša uprava mora uhvatiti u koštac, jer je to prepreka razumnim nastojanjima da se izgradi bolja javna uprava – stava je.

Dodao je da je uspostavljanje dobre zakonske regulative važno za dobrobit cijele zajednice te je potrebno imati dobre zakone bazirane na procjenama utjecaja koje će se primjenjivati prilikom pripreme novih propisa.

– Zbog postojećih društvenih i tehnoloških promjena stvaraju se i nova očekivanja od javnih usluga. Stanovnici BiH već duže vrijeme očekuju pojednostavljene ili automatizirane usluge prilagođene njihovim potrebama – upozorio je Kasap.

Pojasnio je da civilno društvo, privreda i akademska zajednica očekuju njihovu veću uključenost u izradu i donošenje politika od samog početka njihove pripreme, i uprava im to treba osigurati.

Koordinator za reformu javne uprave u Rs Nikola Knežević izjavio je da je taj entitet opredijeljen za provođenje reforme javne uprave u skladu sa strateškim dokumentima i ustavnim nadležnostima.

Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji BiH Enver Išerić spomenuo je da predstoji usaglašavanje dokumenta pod nazivom Zajednička platforma o principima provođenja strateškog okvira kako bi se nastavile aktivnosti iz Akcionog plana.

– Važno je i deblokirati Fond za reformu javne uprave, gdje je sada zarobljeno oko 10 miliona KM. Iako u Akcionom planu postoje aktivnosti koje ne iziskuju velike novčane troškove, ipak su one za sada neprovedive zbog nedostatka novca – upozorio je Išerić.

Koordinatorica za reformu javne uprave Brčko Distrikta BiH, Vesna Mišović kazala je da je dobra stvar što postoji konsenzus na sva četiri upravna nivoa u BiH oko reforme javne uprave.

Na online panelu istaknut je nedostatak upravnih sudova i veliki broj upravnih sporova koji su sada zatrpali vrhovne sudove u BiH, a da bez osnivanja upravnih sudova BiH ne može u Evropsku uniju, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Također, ocijenjeno je da u pandemiji koronavirusa, uslijed nerazvijene elektronske javne uprave brojni građani ne mogu ostvariti svoja prava i riješiti probleme, te su prisiljeni riskirati zdravlje dok stoje u redovima ispred institucija da bi im bile pružene usluge, dok u EU sve potrebne dokumente i druge zahtjeve mogu dobiti od kuće putem e-uprave, piše Fena.

Vezane vijesti

TUZLA