10.5 C
Tuzla
04.03.2024.

Javne konsultacije na Nacrt strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. započeo je u decembru 2019. godine donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19).

Odlukom je propisano da je nositelj procesa izrade Strategije Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su instititucije Kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona formirane si i održane Tematske grupe za četiri oblasti (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), putem kojih je osigurano učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije. Finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateški fokus te definisane strateške ciljeve.

Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Nacrt Strateške platforme, Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna te Poziv za učešće u procesu javnih konsultacija možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.vladatk.kim.ba/vlada-tk/strategija-razvoja-tuzlanskog-kantona-za-period-2016-2020-godina

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona dostavite putem gore navedenog Obrasca te da isti dostavite najkasnije do 02.12.2020. godine na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected]

Vezane vijesti

TUZLA