26.7 C
Tuzla
21.05.2024.

Ko traži stečaj u rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici?

U povodu saopštenja za javnost JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kojeg su uputili jučer, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH uputio je saopštenje koje prenosimo u cjelosti:

“Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  na saopštenje za javnost JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo pod naslovom „Nismo donijeli odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica, sindikat obmanjuje javnost“

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na početku reakcije citira zaključke Vlade Federacije BiH usvojene na 349. sjednici koja je održana 02.02.2023. godine:

 

  1. Zadužuje se JP EPBiH d.d. Sarajevo kao vladajuće društvo koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala od 16.11.2009. godine u rudniku uglja Kreka i Zenica da dodatno sagleda i analizira pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka u ovim društvima vodeći računa o potrebnim količinama uglja u narednim godinama i energetskom sektoru.

 

  1. Uzimajući u obzir da Vlada FBiH shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH ne vrši ovlaštenja u rudnicima iz tačke 1. ovog zaključka, stoga Vlada FBiH nije ni nadležna za davanje tražene saglasnosti za pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP EPBiH d.d. Sarajevo.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 Posebno podvlačimo dio zaključka pod rednim brojem 2. stoga Vlada FBiH nije ni nadležna za davanje TRAŽENE saglasnosti za pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP EPBiH d.d. Sarajevo.

Vidljivo je da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo nije tražila saglasnost na informaciju koju je dostavila Vladi Federacije BiH nego je tražila saglasnost na realizaciju Odluke o pokretanju predstečajnog odnosno stečajnog postupka u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici.

Radnici Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici imaju razloga biti uznemireni i zabrinuti te predvođeni Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH imaju puno pravo suprotstaviti se namjerama određenih struktura JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Prijetnja i ucjena nije kada se iz Sindikata ukazuje na štetnost po rudnike usiljenog i prekomjernog angažmana opreme trećih lica u izvođenju rudarskih radova u rudnicima. Nije prijetnja i ucjena od strane Sindikata kada se javnosti predstavljaju pokazatelji po pitanju mizerne cijene uglja koji se isporučuje prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Posebno to nije ucjena kada se ti pokazatelji Sindikatu dostavljaju od strane nadležnih službi u rudnicima uglja u sastavu Koncerna. Kada se iz Sindikata kaže da ugalj treba proizvoditi u rudnicima uglja u sastavu Koncerna a ne kupovati u Stanarima i Posušju to nije prijetnja i ucjena nego se ukazuje na potrebu koju imaju rudnici uglja u sastavu Koncerna a potreba je da se proizvodi.

Otpor nezakonitom otpuštanju radnika i nametanju jednostranih rješenja kroz koja bi se ugrozio dostignuti nivo materijalnih prava radnika u rudnicima uglja nije ucjena i prijetnja nego zaštita prava radnika.

Kreatorima Saopštenja za javnost JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo je poznato da su procesi pred nadležnim tužilaštvima koji su kreirani preko poslušnika JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo doživjeli krah.

Određenim strukturama JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u rudnicima uglja nije potreban socijalni partner nego poslušnik.

Po određenim pitanjima nećemo na nivou određenih struktura JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo nego završavamo kako bi rudari kazali: „lijepe naše oči ko to nas obmanjuje?”

NE STEČAJU !,

navedeno je u saopćenju.

EPBiH nije donijela odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica

Vezane vijesti

TUZLA