20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

Konferencija OSCE-a o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja: Hitno uskladiti zakone sa međunarodnim standardima

U Sarajevu je juče održana Treća pregledna  konferencija o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, koju je otvorila generalna sekretarka OSCE-a, Helga Maria Schmid. Na konferenciji je naglašena hitna potreba da se zakoni koji regulišu ovu oblast usklade sa međunarodnim standardima i da se osigura njihova puna provedba.

Konferencija je okupila predstavnike državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti te vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike institucija za rodnu ravnopravnost i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je bio da se pojača dijalog i postigne dogovor o daljim aktivnostima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Istraživanje OSCE-a o sigurnosti žena u BiH je pokazalo da je skoro 50 posto žena doživjelo neki oblik nasilja u životu te da mnoge žene ne prepoznaju agresivno ponašanje, kao što je šamaranje ili odguravanje, kao nasilje, nego ga umjesto toga smatraju uobičajenim dijelom odnosa.

Generalna sekretarka Schmid je naglasila važnost toga da u središtu odgovora sistema krivičnog pravosuđa na rodno zasnovano nasilje bude žrtva, radi sigurnosti svih žena, njihovih porodica i društva u cjelini.

“Svjedoci smo porasta broja slučajeva rodno zasnovanog i nasilja u porodici širom svijeta. Šokirana sam nedavnim slučajevima femicida u Bosni i Hercegovini. Moramo zajedno djelovati na rješavanju ovog pitanja, uključiti civilno društvo i grupe za zaštitu prava žrtava, a sve u cilju eliminacije ovih užasnih zločina. Ponosna sam što OSCE, a posebno naša Misija u Bosni i Hercegovini, doprinosi tome. U konačnici, svi će imati koristi od toga, jer prava žena su ljudska prava“, istakla je generalna sekretarka Schmid.

Na konferenciji je naglašeno da je, iako su napori u toku u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH usmjereni ka jačanju zakonodavstva i unapređenju zaštite od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, nedovoljno samo unaprijediti zakonodavstvo. Umjesto toga, postoji hitna potreba za punom provedbom zakona, odgovarajućim kaznama za počinioce te pravovremenom podrškom i zaštitom žrtava.

OSCE poziva na sistematski pristup i ciljane napore u svim ovim oblastima, kako bi svi imali pristup istinskoj fizičkoj, psihološkoj, socijalnoj i ekonomskoj sigurnosti. Naša Organizacija ostaje predana pružanju podrške vlastima u Bosni i Hercegovini u rješavanju problema nekažnjivosti i prevazilaženju nedostataka u zaštiti, pružanju adekvatnog odgovora i drugim oblastima koji u konačnici dovode do ćutanja žrtava i gubitka života.

Vezane vijesti

TUZLA