20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

Lakić: Redovno usklađivanje cijena struje neophodno za efikasnost i konkurentnost Elektroprivrede BiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je danas na Facebooku da je za održanje operativne efikasnosti i konkurentnosti Elektroprivrede BiH (EPBiH) neophodno vršiti redovno usklađivanje cijena električne energije s porastom cijena proizvodnje i nabavke električne energije, kako bi se održavala ekonomski opravdana i održiva cijena.

– Upravo o tome će sutra odlučivati Regulatorna komisija za energiju FBiH (FERK). Naime, FERK je nedavno odbacio prijedlog EPBiH za usklađivanje cijena po stepenastom principu. Ovaj prijedlog je od povećanja štitio preko 60 posto kupaca EPBiH, jer se time željela potaći racionalna potrošnja električne energije i osigurati dugoročna korist za društvo. Pravni propisi predviđaju da, ukoliko predložena cijena javnog snabdjevača nije u skladu s propisanom metodologijom, FERK samostalno utvrđuje cijene za javnu opskrbu, što oni nisu uradili. Uprava Elektroprivrede je stoga bila prinuđena da prema FERK-u uputi novi prijedlog usklađivanje cijena, ali ovaj put linearni koji će se odnositi na sve kupce podjednako nezavisno od utroška – naveo je Lakić.

Dodao je da je Elektroprivreda BiH javna kompanija čija obaveza je da, ne samo proizvodi i distribuira električnu energiju, već i da osigura neometano snabdijevanje električnom energijom skoro 700.000 kupaca raspoređenih u sedam kantona u Federaciji BiH, te trguje električnom energijom u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i uz vođenje brige o interesima zajednice.

– Elektroprivreda je najveća elektroprivredna kompanija u BiH pa je time i okosnica stabilnosti energetskog sistema. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se zalaže za jačanje javnih kompanija, čiji cilj je da posluju efikasno i u interesu društva. Ovim putem želimo pohvaliti rad nove uprave Elektroprivrede BiH na čelu sa direktorom Sanelom Buljubašićem, koji rade odličan posao na revitalizaciji stanja i vraćanju snage i ugleda ovoj kompaniji, čije poslovanje je bilo narušeno nizom loših odluka prethodnih struktura. Svojim dosadašnjim radom su pokazali odlučnost i sposobnost da poboljšaju produktivnost i profitabilnost kompanije uz minimalno opterećavanje građana – poručio je Lakić.

Podsjetio je da Elektroprivreda BiH na sebe preuzima znatan dio opterećenja kako bi za svoje kupce osigurala nisku cijenu električne energije, te da je cijena struje koju distribuira Elektroprivreda BiH niža od cijena druge dvije elektroprivrede u BiH, a višestruko je niža od cijena struje u regionu, pa time i šire.

– To je moguće iz razloga što Elektroprivreda preuzima veći dio troškova koje druge kompanije prebacuju na krajnje kupce. Međutim, to ima svoje granice jer bi održavanje cijene ispod nivoa ekonomski opravdane cijene, što je sada slučaj, ugrozilo produktivnosti kompanije, a time i stabilnosti energetskog sistema i upitnost redovnog snabdijevanja kupaca električnom energijom. Samo jaka Elektroprivreda BiH može biti garant stabilnost energetskog sistema i urednog snabdijevanja električnom energijom po povoljnim cijenama – naglasio je Lakić.

Vezane vijesti

TUZLA