13.9 C
Tuzla
22.05.2024.

Martinović: Do sada dostavljeno 159 zahtjeva za biomedicinski potpomognutu oplodnju

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH od 1. januara preuzeo je nadležnost za proces biomedicinske potpomognute oplodnje te predvidio provedbu Programa utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO).

Ovaj program u iznosu od 10 miliona KM usvojila je ove sedmice Vlada Federacije BiH.

– Na osnovu toga možemo početi sa realizacijom navedenog Programa, u okviru kojeg se odobrena sredstva raspoređuju  za finansiranje zdravstvenih usluga u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije. Svrha Programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji sa kojima je zaključen ugovor – kazala je za Fenu direktorica ZZOR FBiH Vlatka Martinović.

Cilj programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja.

– Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje – istakla je Martinović.

Također, Vlada Federacije BiH donijela je i Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava ovogodišnjeg budžeta, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provedbu biomedicinski potpomognute oplodnje.

– Ovim pravilnikom je reguliran način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.  Od dana stupanja na snagu Pravilnika, 18. januara, zahtjevi za BMPO podnose se Federalnom zavodu  i do sada je dostavljeno 159 zahtjeva – dodaje Martinović.

Prema Pravilniku, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja bili su dužni do 1. marta dostaviti Federalnom zavodu informaciju sa podacima o provedenim postupcima BMPO u prethodnom periodu, odnosno prije prelaska ovog programa u nadležnost Federalnog zavoda, za sve parove poimenično.

Do danas, kako navodi Martinović, podatke su dostavili iz svih kantona, osim Unsko-sanskog i Posavskog kantona.

Podsjećamo, Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom utvrđena je obaveza finansiranja ovog postupka iz budžeta Federacije BiH.

Vezane vijesti

TUZLA